فرایندهای انتخاب پیمانکار دارای گرید

الف- فرایند انتخاب پیمانکار بعد از اجرای تمهیدات با توجه به روش انتخاب، انجام می‌شود. تبصره- در صورتی که پس از ارائه پاکت‌های پیشنهاد فنی ویا مالی (حسب روش انتخاب…

اخذ گرید شرکت و شرایط عمومی پیمان (۳)

الف) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد. اگر اجرای کار در زمینها و محلهای تحویلی، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از…

اخذ گرید انفورماتیک

جهت اخذ گرید انفورماتیک لازم است که  اساسنامه‌ شرکت، ارتباط مستقیم با فعالیت های انفورماتیکی داشته باشد و همچنین مدیر عامل به صورت تمام وقت با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس…

تامین مهندس افراد امتیاز آور رتبه بندی

تامین مهندس رتبه بندی استخدام مهندس رتبه بندی شرکت از کلیه فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی عمران ، مکانیک ، تاسیسات، سیالات، جامدات، برق برق قدرت، تمامی گرایشها…

نیازمند مهندس برای رتبه بندی

نیازمند مهندس برای رتبه بندی با توجه به نیاز شرکت های پیمانکار و مشاور جهت رتبه بندی شرکت ها نیازمند مدرک مهندسی امتیازآور هستند تا بتوانند امتیاز مورد نیاز سوابق…

خرید و فروش شرکت رتبه دار

((تخصصی ترین مرکز خرید و فروش رتبه آماده پیمانکاری))) خرید و فروش رتبه‌های آماده پیمانکاری و شرکت رتبه‌بندی شده پیمانکاری ساجاتی خرید و فروش شرکت رتبه (گرید) “ساختمان و ابنیه”…