ثبت برند جهانی و لیست کشورهای عضو آن

در امور اقتصادی و در امور بازاریابی رقابت های زیادی وجود دارد که می توانید با داشتن برند بر رقبای سرسخت اقتصادی غلبه کنید. با برند می توانید معرف شرکت، کالا و خدمات ارائه شده خود باشید و تمامی خدمات خود را تبدیل به یک تصویر در ذهن مشتریان و مصرف کنندگان کنید. پس با برند می توانید معرف کالا و خدمات ارائه شده خود باشید و هم می توانید کالا و خدمات خود را از کالا و خدمات رقبا تمایز بخشید. با ثبت نام تجاری میزان تعهد خود را در قبال مشتریان افزایش می دهید زیرا آنها با داشتن تصویری در ذهن خود کالا و خدمات خود را شناخته و به شما اعتماد می کنند.

برند می تواند به شکل های مختلفی در ذهن ها جا بگیرد : حرف ، عدد ، شکل ، رنگ ، رایحه ، آهنگ و ….. که شکل های برند با توجه به قوانین و فرهنگ کشورها طراحی می شود. این نمادها با ایجاد طرحی در ذهن اشخاص ثالث باعث به خاطر ماندن کالا و خدمات ارائه شده شما می شود.پس یک شرکت برای ثبت کالا و خدمات ارائه شده خود در ذهن اشخاص ثالث می تواند یک برند را طراحی و ثبت کند.

مراحل ثبت برند در موسسه پونل را حتما مطالعه کنید.

یک برند خوب چه ویژگی هایی دارد ؟

باید به صورت قانونی قابل حمایت باشد.
تلفظ راحتی داشته باشد.
به آسانی به خاطر سپرده شود.
به آسانی قابل تشخیص باشد.
توجه و نظرها را را جلب کند.
کاربرد و استفاده های محصول را بیان کند.
معرف خوبی برای شرکت یا محصول باشد.
موقعیت مرتبط با محصول قابل رقابت را مشخص کند.

مزایای ثبت برند :

ازهرگونه سوء استفاده از برند جلوگیری می شود
برند و نام تجاری دارای اعتبار می شود
اعتباربخشی بین المللی به برند
مالکیت بخشیدن به برند
ایجاد سرمایه گذاری های در سطح جهانی و بین المللی

ثبت برند برای مدت زمان تعیین شده که ده سال است می باشد و پس از سپری شدن این مدت فرد حقوقی و یا حقیقی مالکیتی بر روی برند نخواهد داشت.

مدارک ثبت برند :

ثبت برند اشخاص حقیقی :
ثبت برند شخص حقیقی برای خود شخص می باشد .
جواز ثبت برند یا موافقت نامه یا پروانه ی کسب از صنف مورد نظر
کپی شناسنامه و کارت ملی
تصویرعلامت به تعداد ۱۲عدد در ابعاد ۶در۶و در برگی دیگر درباره ی برند انتخاب شده و وصف آن
مستند بودن علامت از فرهنگ لغت
اگر علامت انتخاب شده لاتین باشد شخص دارای جواز باید کارت بازرگانی داشته باشد.

ثبت برند اشخاص حقوقی :

ثبت برند شخص حقوقی برای شرکت می باشد .
جواز کسب
مدارک شرکت که شامل روزنامه یا آگهی تاسیس است .
کپی شناسنامه و کارت ملی شخصی که دارای حق امضا در شرکت می باشد.
تصویرعلامت به تعداد ۱۲عدد در ابعاد ۶در۶و در برگی دیگر درباره ی برند انتخاب شده و وصف آن.
امضای وکالتنامه ی افراد دارای حق امضا
اگر برند لاتین باشد کارت بازرگانی برابر اصل شده شناسنامه شخص حقوقی باید ارائه شود.

ثبت برند جهانی :

ثبت برند جهانی به دو شکل موافقتنامه های Tripsو مادرید انجام می شود که هریک دارای قوانین خاص خود می باشند. با ثبت برند جهانی می توانید کالا و خدمات خود را جهانی سازید البته این جمله بدین معنا نیست که برند شما در تمامی کشور های جهان به ثبت برسد بلکه این یک اصطلاح است و شما با ثبت جهانی برند خود از حمایت های مربوطه آن برخوردار خواهید شد.با ثبت جهانی برند در کنار برند ثبت شده مشخصه R می آید که این نماد هویت جهانی برند می باشد که دراری اعتبار ۱۰ساله است و اگر شخص مایل به ادامه مالکیت خود باشد مجددا باید تمدید کند در غیر این صورت هیچ حق مالکیتی نسبت به آن دیگر ندارد.در سطح بین الملل تمامی ثبت و تغییرات در علامت های تجاری به ثبت در روزنامه رسمی نیازی نداشته و باید گفت که ثبت بین الملل تمامی قوانین ثبتی کشورهارا شامل می شود.

توافقنامه trip طبق قوانین تجارت جهانی WTO انجام می شود.این توافقنامه را بیش از ۱۵۰کشور امضا کرده و عضو آن شده اند.ثبت برند در این توافقنامه برند را بدون هیچ واسطه ای در سوئیس به ثبت جهانی می رساند.یعنی برای ثبت برند در این توافقنامه نیازی به ثبت در کشور مبدا نیست.لازم به ذکر است که این توافقنامه را ایران امضا نکرده و عضو آن نمی باشد.
توافقنامه مادرید به این صورت است که شرط ثبت برند به صورت بین المللی در مرحله اول ثبت در کشود مبدا می باشد.برای عضویت در این سیستم اشخاص باید یک اظهارنامه بین المللی را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کرده و کشورها ی مد نظر خود را از بین ۸۵کشوری که عضو مادرید هستند انتخاب و فعالیت خود را در در آن کشورها شروع کند تا مورد حمایت های لازم هم قرار گیرد.
شخص باید تقاضانامه بین المللی خود را به یکی از این ۳زبان ترجمه کند : فرانسه،انگلیسی و اسپانیولی و بدون پرداخت هیچ هزینه ای از حمایت و خدمات ثبت علائم تجاری خود در کشورهای این توافقنامه بهرمند شود.

خواندن ثبت برند بین المللی ( ثبت مادرید) قبل از هر کاری به شما توصیه می شود.

خلاصه موافقتنامه و پروتکل مادرید

اولین اقدام جهت حمایت ازعلامت تجارتی و برخورداری از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلی )ملی( طبق کنوانسیون پاریس میباشد. با نگرشی برتاریخچه این کنوانسیون درخصوص حمایت از مالکیت صنعتی در می یابیم که به منظورحمایت از علائم تجارتی درسطح بین المللی بموجب کنوانسیون مزبور صاحب علامت (شخص حقیقی یا حقوقی) میبایست بطور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات کشورهای مختلف عضو به زبانهای گوناگون با پرداخت هزینه های متفاوت و صرف زمان طولانی، تودیع نماید. به همین منظور جهت تسهیل روند ثبت بین المللی و تحصیل حقوق ناشی از آن تعدادی از کشورهای عضوکنوانسیون پاریس اتحادیه بین المللی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و درآن سیستم مادرید را بعنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجارتی تصویب نمودند. این سیستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادرید مورخ ۱۸۹۱ و پروتکل مرتبط با آن مصوب ۱۹۸۹ میباشد. این سیستم از طریق دفتربین المللی وایپواداره میشود، هرکشورعضوکنوانسیون پاریس برای حمایت ازحقوق علائم تجارتی اتباع خویش در سایرکشورها، میتواند عضو موافقتنامه، پروتکل و یا هردو آنها گردد.

مدارک مورد نیاز ثبت بین المللی برند در سیستم مادرید :

نامه درخواست ثبت بین المللی برند با درج اسامی کشورهای مورد نظر
معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت برای اشخاص حقوقی و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری مقدور می باشد.
کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت
روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت برای اشخاص حقوقی
ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی در صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری
اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه کپی گواهی ثبت علامت تجاری
تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظر
برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی
رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی (پس ازدریافت معرفی نامه از اداره جهت مراجعه به بانک ملی – شعبه عباس آباد )

: کشورهای عضو سیستم ثبت بین المللی مادرید

آنتیگوا و باربادو ۱۹٫ جمهوری چک ۳۷٫ ایران ۵۵٫ ماداگاسکار ۷۳٫ سان مارینو

آلبانی ۲۰٫ آلمان ۳۸٫ایسلند ۵۶٫ مقدونیه ۷۴٫ سائوتومه و پرینسپ

ارمنستان ۲۱٫ دانمارک ۳۹٫ ایتالیا ۵۷٫ مغولستان ۷۵٫ سوریه

بن ایر ۲۲٫ الجزیره ۴۰٫ ژاپن ۵۸٫ موزامبیک ۷۶٫ سوازیلند

اتریش ۲۳٫ استونی ۴۱٫ کنیا ۵۹٫ نامیبیا ۷۷٫ تاجیکستان

استرالیا ۲۴٫ مصر ۴۲٫ قرقیزستان ۶۰ . نروژ ۷۸٫ ترکمنستان

آذربایجان ۲۵٫ اتحادیه اروپا ۴۳٫ کره جنوبی ۶۱٫ عمان ۷۹٫ ترکیه

بوسنی و هرزه گوین ۲۶٫ اسپانیا ۴۴٫ کره شمالی ۶۲٫ لهستان ۸۰٫٫ اوکراین

بلغارستان ۲۷٫ فنلاند ۴۵٫ قزاقستان ۶۳٫ پرتقال ۸۱٫ . آمریکا

. بحرین ۲۸٫ فرانسه ۴۶٫ لیختن اشتاین ۶۴٫ رومانی ۸۲ . اوزبکستان

. بوتان ۲۹٫ انگلستان ۴۷٫ لیبریا ۶۵٫ صربستان ۸۳٫٫ ویتنام

. بوتسوان ۳۰٫ گرجستان ۴۸٫ لسوتو ۶۶٫ روسیه ۸۴٫٫ زامبیا

. بنلوکس ۳۱٫ غنا ۴۹٫ لیتونی ۶۷٫ سودان ۸۵٫٫ کوراکائو

. بلاروس ۳۲٫ یونان ۵۰ .لتونی ۶۸ . سوئد ۸۶٫ سینت مارتین

سوئیس ۳۳٫ کرواسی ۵۱ . موروکو ۶۹٫ سنگاپور

. چین ۳۴٫ مجارستان ۵۲ .موناکو ۷۰٫ اسلوونی

. کوبا ۳۵٫ ایرلند ۵۳ . مولداوی ۷۱٫ اسلوواکی

. قبرس ۳۶٫ — ۵۴ . مونته نگرو ۷۲٫ سییرالئون

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

19 − نه =