رتبه و گرید مشاور

رتبه مشاور چیست؟
مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
سازمان، مشاوران را ، در پایه های "سه "، "دو" و "یک " در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.
هر مشاور میتواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید

شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران به شرح زیر میباشد:
.۱ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
.۲ دارا بودن تحصیلات تخصصی حداقل کارشناسی برای هریک از اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد امتیازآور شرکتهای مشاور الزامی است.
..۳در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیتهای موثر در کارهای خدمات مشاوره، پیمانکاری، طرح وساخت بطور کلی در زمینه فعالیتهای نظام فنی و اجرایی نباشد.
.۴انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیتها مرتبط در اساسنامه شرکت قید شده باشد .
.۵تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت، در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکت ها ی مدیریت طر ح و مؤسسات و شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند استفاده نشده باشد.
.۵ اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء هیات علمی دانشگاه ها ضروریست

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه سه و به شرح زیر میباشد
الف ) نیروی انسانی متخصص طبق آیین نامه مشاوران (هر تخصص ۳ نفر کارشناس با سابقه واجد شرایط )
ب ) ساختار مدیریتی
پ ) امکانات پشتیبانی

عوامل موثر بر تشخیص صلاحیت برای پایه یک و دو به شرح زیر میباشد:
الف نیروی انسانی متخصص (طبق آیین نامه مشاوران)
ب کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت)
پ ساختار مدیریتی
ت امکانات پشتیبانی
شرکتهای متقاضی پایه یک حسب مورد بایستی علاوه بر کسب امتیاز تجربه کاری موردنیاز حداقل یک پروژه شاخص در زمینه طراحی پایه و یا تفصیلی) با موضوع محوری و اصلی تخصص مربوطه ارائه نمایند. مبلغ پروژه شاخص پس از تعدیل بایستی بیش از ۷۵ درصد حق الزحمه پایه دو تخصص مربوطه (باشد. درصورت پائین تر بودن مبلغ پروژه معرفی شده، ملاک عمل تشخیص فنی امور نظام اجرایی طرحها خواهد بود

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

5 × 1 =