رتبه نفت و گاز ساجات

رتبه نفت و گاز ساجات جهت شرکتهای پیمانکار از ۱ تا ۵ میباشد و جهت شرکتهای مهندس مشاور از ۱ تا ۳ بوده و همین رتبه برای شرکتهای EPC یا شرکتهای طرح و ساخت ۱ و ۲ میباشد.در مورد اخذ رتبه EPC ،شرکتهایی میتوانند درخواست کننده باشند که پیمانکار رتبه ۱ یا ۲ در رشته فوق باشند.

رتبه نفت و گاز ساجات دربرگیرنده امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاههای تقویت فشار گاز، سازههای دریایی نفت و گاز و نظایر آن.
رشته جدید نفت و گاز شامل سه زیررشته می باشد :
– خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز
– پالایشگا ههای نفت و گاز و پتروشیمی
– تولید نفت و گاز

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

هفده − 3 =