رتبه نیرو ساجات – تولید نیرو، پست ها و انتقال و توزیع

رتبه نیرو ساجات جهت شرکتهای پیمانکار از ۱ تا ۵ میباشد و جهت شرکتهای مهندس مشاور از ۱ تا ۳ بوده و همین رتبه برای شرکتهای EPC یا شرکتهای طرح و ساخت ۱ و ۲ میباشد. در مورد اخذ رتبه EPC، شرکتهایی میتوانند درخواست کننده باشند که پیمانکار رتبه ۱ یا ۲ در رشته فوق باشند.

رتبه نیرو ساجات دربرگیرنده امور مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تاسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق وابزاردقیق و نظایر آن .
رشته نیرو شامل دو زیررشته می باشد :
– تولید نیرو
– پست ها و انتقال و توزیع

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

3 + 12 =