ساجات – سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرائی

کمیته فنی تشخیص صلاحیت ساجات متشکل از اعضاء زیر خواهد بود:
الف- مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان (رئیس کمیته)
ب- مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرح های سازمان
پ- یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیت های فنی و حقوقی، به تشخیص و انتخاب معاون امور فنی سازمان
ت- نماینده انجمن صنفی پیمانکاری یا مشاور ذیربط
ث- نماینده دستگاه اجرایی ذیربط که تصمیمات این کمیته با اکثریت آراء تصویب می شود.
وظایف کمیته فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیرمی باشد.
الف- تصویب جداول و تغییرات آنها، فرم ها و رویه های اجرایی آیین نامه حاضر
ب- تصویب شرایط اختصاصی ساجات
پ- سایر وظایفی که براساس این آیی ننامه برعهده کمیته فنی تشخیص صلاحیت گذاشته شده است.
پیمانکاران موضوع این آیین نامه برای احراز صلاحیت باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
الف- نداشتن ممنوعیت های مقرر در اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب- نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
پ- نداشتن محرومیت یا محکومیت مؤثر در کارهای پیمانکاری و مشاور.
ت- دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم براساس این آیین نامه.
شرایط اختصاصی تعیین کننده حداقل های مورد نیاز برای دریافت گواهینامه پیمانکاری است. شرایط اختصاصی دریافت گواهینامۀ پیمانکاری ساجات برای هر پایه در پیوست های مربوط به پیمانکاران  ارائه شده است.

۱- رتبه نفت و گاز

دربرگیرنده امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و…

۲- رتبه ابنیه و ساختمان

دربرگیرنده امور مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری،سنگی، بتنی و…

۳- رتبه راه و ترابری

دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راهها، راه های ریلی و …

۴- رتبه آب

در برگیرنده امور مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازههای هیدورلیکی و تونلهای آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب و …

۵- رتبه نیرو

دربرگیرنده امور مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و…

۶- رتبه تاسیسات و تجهیزات

در برگیرنده امور مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سدها، سیستمهای ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان و …

۷- رتبه صنعت و معدن

در برگیرنده امور مربوط به تأسیسات و تجهیزات صنایع غذایی، استخراج، فرآوری،صنایع پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیرفلزی، صنایع سنگین و …

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

هفت + 5 =