ظرفیت و کار مجاز رشته طرح و ساخت EPC

بر اساس بخشنامه حاضر، حداکثر تعدادکار مجاز در دست اجرای دارندگان گواهی نامه صلاحیت طرح و ساخت صنعتی به صورت هم زمان دو کار تعیین میشود. همچنین حداکثر ظرفیت ریالی هر کار برای دارندگان گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت صنعتی در رسته های نوع یک ، ده برابر ظرفیت پایه یک در رشته پیمانکاری مربوطه و برای دارندگان گواهینامه های صلاحیت طرح و ساخت صنعتی در رسته نوع دو ، ده برابر ظرفیت پایه دو در رشته پیمانکاری مربوطه تعیین میگردد. لازم به ذکر است حداکثر ظرفیت ریالی هر کار برای رسته اتوماسیون صنعتی، پنج برابر ظرفیت پیمانکاری رشته صنعت و معدن است . برای ارجاع کارهای بیش از تعداد و مبالغ فوق ، موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه اجرایی ذیربط و انجمن تخصصی مربوطه و رییس امور نظام فنی و اجرایی مطرح و اعلام نظر میشود. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ، ظرفیت شرکتهایی که بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژههای صنعتی به روش طرح و ساخت گواهی نامه صلاحیت دریافت کرده اند ، به شرح فوق اصلاح می گردد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

1 × 2 =