مدارک مورد نیاز جهت اخذ رتبه مشاور

۱-تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت.قابل ذکر است که تعهد نامه محضری برای کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است.

۲-جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

۳-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

۴- کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل: شرکتنامه و تقاضانامه، اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

۵- آخرین صورتجلسه سهامداران

۶- کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی در قطع A4 .

۷- کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس.

۸- کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته.

۹- آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران ۵% و زیر ۵% سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد.

۱۰- اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی.

۱۱- سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد درآن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.

۱۲- کپی موافقتنامه یا قرارداد بهمراه تاییدیه کارکردها (پشت هر پیمان)

۱۳- تاییدیه کارکردها شامل:مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی بهمراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور .

۱۴- اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره ۶ همچنین جدول سود و زیان یا جدول شماره ۵

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

سه × 1 =