نحوه تمدید امتیاز پیمانکاران ساجات

نحوۀ تعیین امتیاز پیمانکاران ساجات برای اخذ رتبه پیمانکار در هر معیار که پیوست دعوتنامه اظهار توان اجرای کار میباشد به این شکل است که برای تعیین امتیاز هر پیمانکار در هر معیار، که باید عددی بین صفر تا صد باشد، ابتدا بر اساس مفاد گفته شده در شرح معیار، امتیاز پیمانکار برای آن معیار، که ممکن است عددی کمتر یا بیشتر از صد باشد، مشخص می شود. سپس، بالاترین امتیاز کسب شده توسط پیمانکاران، معادل صد قرار گرفته و امتیاز دیگر پیمانکاران، به تناسب محاسبه و تعیین میشوند.

۱) شرح امتیاز سابقه کاری اجرایی، در پروژه های مشابه

۱-۱ ) هر پروژه مشابه، از نظر مشابهت رشته کاری : حداکثر ۵ امتیاز.

۲-۱ ) هر پروژه مشابه، از نظر مشابهت رشته کاری و تخصص : حداکثر ۶ امتیاز.

۳-۱ ) هر پروژه مشابه، از نظر مشابهت رشته کاری، تخصص و پایه : حداکثر ۸ امتیاز.

۴-۱ ) هر پروژه مشابه، از نظر مشابهت رشته کاری، تخصص، پایه و محل اجرا : حداکثر ۱۰ امتیاز.

۵-۱ ) در صورتی که پیمانکار در پروژ ههای قبلی، به صورت همکار یا عضو مشارکت یا پیمانکار

دست دوم حضور داشته است، کسری از امتیاز مربوط، به نسبت میزان همکاری یا مشارکت اختصاص می یابد.

۶-۱ ) حداکثر امتیاز در صورتی تعلق می گیرد که در ابعاد کیفیت (مصالح و عملکرد)، هزینه،زمان(اتمام به موقع)، رضایت کارفرما (دعاوی کمتر)، و ایمنی، وضعیت مناسبی در پروژه منظور شده باشد. برای دستیابی به صحت این اطلاعات، می توان به صورت موردی، به استعلام از کارفرمایان قبلی و بازدید از پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرا پرداخت.

۲) شرح امتیاز سابقه کاری اجرایی، در پروژه های غیرمشابه پیمانکاران ساجات

۱-۲ ) هر پروژه غیرمشابه، از نظر رشته کاری و تخصص : حداکثر ۱ امتیاز

۲-۲ ) هرپروژه غیرمشابه، از نظر رشته کاری و تخصص اما همپایه باپروژه موردنظر:حداکثر ۳ امتیاز

۳-۲ ) هر پروژه غیرمشابه، از نظر رشته کاری و تخصص اما هم پایه و درهمان محل اجرای پروژه :حداکثر ۴ امتیاز

۴-۲ ) در صورتی که پیمانکار در پروژه های قبلی به صورت همکار یا عضو مشارکت یا پیمانکار دست دوم حضور داشته است، کسری از امتیاز مربوط، به نسبت میزان همکاری یا مشارکت اختصاص می یابد.

۵-۲ ) حداکثر امتیاز در صورتی تعلق می گیرد، که در ابعاد کیفیت (مصالح و عملکرد)، هزینه،زمان(اتمام به موقع)، رضایت کارفرما (دعاوی کمتر)، و ایمنی، وضعیت مناسبی در پروژه منظور شده باشد. برای دستیابی به صحت این اطلاعات، می توان به صورت موردی، به استعلام از کارفرمایان قبلی و بازدید از پروژ ههای خاتمه یافته و در دست اجرا پرداخت.

۳) شرح امتیاز سابقه طراحی، در پروژه های مشابه

۱-۳ ) هر طراحی و نظارت پروژه مشابه، از نظر مشابهت تخصص و رشته : ۵ امتیاز

۲-۳ ) هر طراحی و نظارت پروژه مشابه، از نظر مشابهت تخصص، رشته، و پایه : ۶ امتیاز

۳-۳ ) هر طراحی و نظارت پروژه مشابه، ازنظر مشابهت تخصص، رشته، پایه، ومحل اجرا : ۷ امتیاز

۴-۳ ) در صورت انجام تنها طراحی یا نظارت، نصف امتیاز پیش گفته تعلق م یگیرد.

۵-۳ ) ملاک دریافت امتیاز طراحی، استفاده از کارکنان طراحی فعلی است.

۴) شرح امتیاز مدیریت کارآمد و باتجربه و نظام مدیریتی

۱-۴ ) شمار کارهای انجام داده، اعم از مشاوره، اجرا، یا طرح و ساخت، در ۵ سال اخیر در رشته مورد نظر : هر کار، ۲ امتیاز.

۲-۴ ) شمار تمام کارهای انجام داده، اعم از مشاوره، اجرا، یا طرح و ساخت، در ۵ سال اخیر به جز رشته مورد نظر : هر کار، ۱ امتیاز.

۳-۴ ) گستردگی و جامعیت ساختار سازمانی برای انجام کار، در دو بعد طراحی و اجرا : حداکثر ۱۰ امتیاز.

۴-۴ ) شمار کارهای طرح و ساخت، در ۵ سال اخیر : هر کار ۴ امتیاز.

۵-۴ ) سابقه کاری و تجربه کارکنان شاغل : با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه کاری افراد،مجموعاً حداکثر ۲۰ امتیاز تعلق میگیرد.

۶-۴ ) حضور در انجمن های علمی و صنفی : به ازای هر حضور، حداکثر ۲ امتیاز تعلق می گیرد.

۷-۴ ) حضور در مناقصه های بین المللی : حداکثر ۱۰ امتیاز.

۸-۴ ) سابقه تاخیر یا توقف در پیمان های ۵ سال اخیر پیمانکار، که در صورت مقصر بودن پیمانکار،بسته به بزرگی پروژه، بین ۱ تا ۴ امتیاز منفی برای پیمانکار منظور می شود.

۵) شرح امتیاز تخصص و تجربه کاری کارکنان شاخص

۱-۵ ) برای کارکنان معرفی شده به عنوان افراد کلیدی، سابقه کاری در پروژه های مشابه، مدرک تحصیلی و نوع همکاری، ملاک دریافت امتیاز است : به ازای هر فرد، حداکثر ۵ امتیاز، تا ۵ نفر در بخش طراحی و ۵ نفر در بخش اجرا، می توان اختصاص داد.

۶) شرح امتیاز قدرت مالی پیمانکاران ساجات

۱-۶ ) براساس گردش مالی سالیانه پیمانکاران ساجات ، امتیاز ۱۰۰ به بالاترین گردش مالی و به تناسب،امتیاز کمتر به سایر پیمانکاران داده میشود.

۷) شرح امتیاز خلاقیت و نوآوری

۱-۷ ) انجام برنامه مهندسی ارزش و ارایه پیشنهاد تغییر، با نگاه مهندسی ارزش : حداکثر ۲۰ امتیاز.

۲-۷ ) داشتن واحد تحقیق و توسعه : ۱۰ امتیاز.

۳-۷ ) نوآوری های تایید شده دستگاه اجرایی : حداکثر ۲۰ امتیاز.

۴-۷ ) ارایه مقالات و دستاوردهای پژوهشی، فنی، و تخصصی، در همایش ها و مجلات معتبر :حداکثر ۲۰ امتیاز.

۸) شرح امتیاز نظام تضمین کیفیت

۱-۸ ) شاخص ارزشیابی پیمانکار، بر اساس آیین نامه ارزشیابی پیمانکار : حداکثر ۲۰ امتیاز.

۲-۸ ) ارایه تقدیرنامه، تشویق نامه، یا رضایتنامه از کارفرمایان : هر مورد ۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز.

۳-۸ ) حداکثر ۲۰ امتیاز. :دارا بودن گواهینامه های ISO مثل گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و یا گواهینامه HSE :هر گواهینامه بین ۳ تا ۸ امتیاز ؛ حداکثر ۲۰ امتیاز.

۴-۸ ) ساختار مناسب تشکیلاتی در زمینه تضمین کیفیت ( مانند واحدهای کنترل پروژه، کنترل کیفیت مصالح و دفتر فنی) : حداکثر ۱۰ امتیاز.

۹) شرح امتیاز تجهیزات و ماشین آلات

۱-۹ ) در این بخش، امتیاز به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تجهیزات و ماشین آلات در تملک پیمانکاران، داده میشود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

چهارده + ده =