استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار رتبه بندی شده ساجات

در رابطه بین دو طرف، پیمانکار حق التألیف و دیگر حقوق ناشی از تملک آثار فکری را در مدارک پیمانکار، یا در دیگر مدارک طراحی که به وسیلۀ پیمانکار (یا از جانب وی) پدید آمده است، برای خود نگه می دارد.فرض بر این است که (با امضای پیمان) پیمانکار sajat ، مجوزی دایمی، قابل انتقال به غیر، غیر انحصاری، بدون نیاز به پرداخت حق امتیاز، به منظور استفاده، کپی برداری، و اطلاع رسانی را از مدارک پیمانکار، با حق تغییر آنها و حق استفاده از نسخه های اصلاح شده آنها، به کارفرما می دهد. این مجوز:

الف) در طول عمر واقعی و یا عمر پیش بینی شدۀ (هر کدام بیشتر باشد) قسمت مربوط از کارها معتبر است.

ب) هر شخصی که مسئولیت قسمتی از کارها را در اختیار دارد، حق استفاده، کپی کردن، و اطلاع رسانی از مدارک پیمانکار را در ارتباط با آن قسمت از کارها، به منظور تکمیل، بهره برداری، نگهداری، تغییر، اصلاح، تعمیر، و تخریب کارها خواهد داشت.

پ) هرگاه مدارک پیمانکار ساجات به صورت برنامه های کامپیوتری یا دیگرانواع نرم افزار باشد، استفاده از آنها روی هر یک از کامپیوترهای کارگاه و هر محل دیگری که از پیمان تصور می رود، از جمله روی جایگزین های کامپیوترهایی که به وسیلۀ پیمانکار تهیه شده است، مجاز است.

اگر در شرایط خصوصی، به گونۀ دیگری تعیین نشده باشد، مدارک پیمانکار و دیگرمدارک طراحی که به وسیلۀ پیمانکار (یا از جانب وی) تهیه شده است، نباید بدون رضایت پیمانکار، برای هد فهایی غیر از آنچه که در این ماده مجاز شمرده شده است، به وسیله کارفرما مورد استفاده، کپی برداری، یا اطلاع رسانی به شخص سومی قرار گیرد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

پانزده − 1 =