تعهدات عمومی پیمانکاران رتبه بندی ساجات

پیمانکار، باید کارها را طبق پیمان، طراحی، اجرا، و تکمیل کرده و هرگونه نقص در کارها را برطرف کند.کارها پس از تکمیل، باید هدفهایی را که مورد انتظار بوده و در پیمان صراحتا یا تلویحا مشخص شده است به شایستگی برآورده کند.

پیمانکاران ساجات ، باید تجهیزات و مدارک پیمانکار را که در پیمان مشخص شده، همۀ کارکنان پیمانکار،کالاها، مصرف شدنی ها، چیزها و خدمات دیگری را که برای طراحی، اجرا، تکمیل، و رفع نقص، که به طور موقت یا دایم مورد نیاز است، تأمین کند.کارها، شامل هر کاری است که برآورندۀ خواستهای کارفرما، پیشنهاد ( فنی) پیمانکار و جدو لها بوده و یا از پیمان به طور ضمنی مستفاد می شود. همچنین، همۀ کارهایی را که برای پایداری، تکمیل، یا بهره برداری ایمن و مطلوب از کارها ضروری باشد (حتی اگر در پیمان یاد نشده باشد) نیز، در بر می گیرد.

پیمانکار Sajat ، مسئول کفایت، پایداری، و ایمنی همۀ عملیات در کارگاه، همۀ روشهای ساخت و اجرا و مجموع کارهاست.هر زمان که مهندس مشاور بخواهد، پیمانکار باید جزئیات ترتیبها و روشهای پیشنهادی را برای اجرای کارها، به مهندس مشاور تسلیم کند. بدون اطلاع قبلی مهندس مشاور، پیمانکار نباید هیچ گونه تغییر عمده ای در این ترتیبها و روشها بدهد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

5 × چهار =