انحلال شرکت و دلایلی که ممکن است یک شرکت منحل شود

همان طور که یک شرکت ممکن است برای کارهای خاصی تشکیل شود، به دلایل متنوعی نیز می تواند منحل شود که برای این منظور نیاز به اقدامات و مدارکی است.
به طور کلی یک شرکت به دلایل زیر به طور عمده منحل می شود:
 – زمانی که شرکت مورد نظر وظایف مربوط به خود را انجام نداده باشد یا این که رسیدن به اهدافش غیر ممکن باشد.
 – زمانی که شرکت به مدت محدود تشکیل شده باشد و این مدت به سر آمده باشد.
 – اگر شرکت ورشکسته شود شرکت منحل می شود.
 – زمانی که در هیات مدیره یا مجمع عمومی فوق العاده، سهام داران انحلال را تایید کنند.
 – اگر دادگاه به طور قطعی رای بر انحلال دهد.
عموما دادگاه به دلیل درخواست خارجی اقدام به رای دادن به انحلال شرکت می کند، که این درخواست ها به دلایل زیر می باشند:
 – اگر بعد از گذشت یک سال هیچ گونه اقدامی در رابطه با شرکت رخ نداده باشد یا این که فعالیت آن متوقف شده باشد.
 – در صورتی که مجمع عمومی برای رسیدگی به حساب های مالی تا دو ماه بعد از تاریخ مدون در اساس نامه تشکیل نشده باشد.
 – در صورتی که سمت برخی بخش ها و یا حتی مدیر عامل تا شش ماه، بلامتصدی مانده باشد.
 – در صورتی که مدت شرکت تمام شده باشد، یا این که رسیدن به اهداف، سخت و غیر قابل دست یابی باشد و یا این که اهداف مورد نظر شرکت انجام شده و فعالیت ها صورت گرفته و به پایان رسیده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

پانزده + چهارده =