معیارهای ارزیابی توان اجرای کار پیمانکار رتبه بندی شده

معیارهای ارزیابی توان اجرای کار پیمانکار رتبه بندی شده ساجات در آئین نامه های مصوب ساجات عبارتند از :
الف- سابقه کار اجرایی پیمانکار در طرح یا پروژه های مشابه و سایر موارد در ابعاد مختلف کیفیت، هزینه، زمان،رضایت کارفرما، و ایمنی.
ب- سابقه طراحی پیمانکار یا همکار طراحی در طرح یا پروژه های مشابه، با ترکیب کارکنان فعلی.
پ- مدیریت کارآمد و باتجربه در طراحی و اجرا.
ت- کفایت افراد فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه.
ث- قدرت مالی پیمانکار.
ج- خلاقیت و نوآوری در کارهای مشابه.
چ- نظام مدیریتی پیمانکار برای اجرای کار، شامل نحوه کنترل زمان، هزینه و کیفیت.
ح- نظام تضمین کیفیت انجام کار.
خ- ماشین آلات و تجهیزات آماده به کار و یا در دسترس پیمانکار.
د- سایر موارد لازم، به تشخیص دستگاه های اجرایی.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

15 + 11 =