تمدید جواز تاسیس

با توجه به اینکه اعتبار جواز تاسیس از تاریخ صدور یکسال میباشد، لذا پس از انقضاء مهلت فوق درصورت تقاضای دارنده جواز تاسیس و پس از تایید کارشناس مربوطه تمدید انجام میشود.

مدت زمان انجام کار : برحسب شرایط متغیر است

مراحل و شرح اقدامات :

  1. تکمیل فرم درخواست و ارسال به دبیرخانه سازمان صنایع و معادن
  2. ارسال به رئیس
  3. ارسال به کارشناس
  4. بررسی درخواست و بازدید کارشناس ذیربط از واحد تولیدی و تعیین میزان پیشرفت طرح
  5. در صورت لزوم استعلام از شرکت شهرکهای صنعتی
  6. تمدید جواز تاسیس

مدارک موردنیاز:

  1. فرم تمدید جواز تاسیس
  2. دفترچه قرارداد زمین یا اجاره نامه منابع طبیعی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

8 + 8 =