ثبت تریپس

معاهده جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی یا تریپس، قواعد واستانداردهای مالکیت معنوی را درزمینه سیستم تجاری چندجانبه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) تبیین می کند. این معاهده از اول ژانویه ۵۹۹۱ لازم الاجرا گردید.

این معاهده در زمینه علائم تجاری موارد زیر را مقرر می دارد:

انواع علامت های مشمول حمایت را تعریف می کند

  •      حمایتها را در زمینه علائم خدماتی نیزارائه می کند.
  •     حداقل حقوق دارندگان علائم تجاری را مشخص می کند.
  •      حمایت های اضافی رابه علائم شناخته شده در کشور مشخص اعطا می کند.
  •      استانداردهای مربوط به در دسترس بودن، قلمرو و استفاده از حقوق مالکیت فکری را تعریف می کنداز جمله:حق کپی رایت و حقوق مربوطه، علائم تجاری، نشان های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اختراعات، طرح ظاهری مدارهای مجتمع، حمایت از اطلاعات افشا نشده و کنترل رویه های غیر رقابتی در مجوزهای قراردادی .
  •      رویه های اجرایی را تبیین می کند.

تریپس دوره های انتقالی مختلفی را برای اعمال قواعد این توافقنامه مشخص می کند، که به سطح توسعه یافتگی کشور مورد بحث بستگی دارد. دوره انتقالی برای کشورهای توسعه یافته، یک سال از لازم الاجرا شدن توافقنامه استو برای کشورهای درحال توسعه و کشورهایی که در حال اصلاح ساختاری سیستم مالکیت معنوی خود هستند، دوره انتقالی پنج سال است و برای کشورهای کمتر توسعه یافته، این دوره انتقالی یازده سال می باشد.

معاهده تریپس هیچ اشاره ای به ثبت بین المللی یا جهانی علائم تجاری (برند) ندارد و ثبت بین المللی برند صرفاً از طریق سازمان جهانی مالکیت معنوی یا اتحادیه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا و یا سازمان کشورهای افریقایی انجام می پذیرد.

اطلاعات بیشتر در باره تریپس، از جمله لیست اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO)

موافقت نامه جنبه های های تجاری حقوق مالیت فکری (TRHPs) که جز لاینفک و اسناد لازم الاجرا ی سازمان تجارت جهانی میباشد یکی از کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری را شامل میشود و مقررات ماهوی به نسبت کاملی را در راستای حمایت از آنها بیان میدارد.

ویژگی های موافقت نامه تریپس:

  1. موافقت نامه تریپس از نظر پوشش،انواع مختلف حقوق فکری از قبیل حق مولف،حق نسخه برداری و حقوق جانبی،علائم تجاری،علائم جغرافیایی،طرحهای صنعتی،حق اختراع طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات فاش نشده را شامل میشود.
  2. موافقت نامه تریپس ضمن تعیین استانداردهای حداقل به برخی از کنوانسیون های سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی،کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری،کنوانسیون بین المللی حمایت از اجرا کنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرح های ساخت مدارهای یکپارچه اشاره کرد و مقررات ماهوی آنها را لازم الاجرا دانست.
  3. موافقت نامه تریپس با تاکید بر مسئله اجرا به مورد هایی از قبیل رویه های اداری،مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تامینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان میکند.
  4. موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی،رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی صادر خواهد شد.

بیشتر از ۱۶۰ کشور جهان موافقت نامه تریپس را امضا کرده اند.

ثبت تریپس برای یک دوره ۱۰ ساله میباشد و در صورت تمایل داشتن صاحب برند میتواند آن را در سال نهم برای یک دوره ده ساله دیگر ثبت نماید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

چهار × 5 =