جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی

عبارتست از جواز تاسیسی است که برای احداث یک واحد تولیدی و یا واحد تولیدی و صنعتی از سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان های کشور صادر می گردد.

جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ابتدا توسط فرم های مخصوص که توسط متقاضی اخذ جواز تاسیس تکمیل و به سازمان مربوطه ارجاع می گردد (حال به شکل الکترونیکی و به شکل ایمیل و یا به شکل فیزیکی )بررسی می گردد.

در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ذکر اقلام مهمی ضرورت دارد:

•           اولین چیز نوع تولید در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی و میزان ولید سلیانه به اصطلاح ظرفیت تولید محصول در سال می باشد.

•           جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی باید مشخص کند که در چه متراژی زمین باید خریداری و در چه متراژی زیر بنا لازم است.

•           همچنین در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ذکر قدرت و معرف برق ،آب ،گاز و نیروی انسانی و ارزش ماشین آلات و نوع تامین ماشین آلات (ریالی و ارزی) باید قید گردد.

•           درنهایت در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی ذکر کل سرمایه ثابت ضرورت دارد

در مورد سرمایه در گردش و میزان آن و نوع مواد خام لازم جهت تولید در جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی چیزی ذکر نمی گردد.

جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی می تواند یکسال مهلت برای صاحب جواز داشته باشد که طی یکسال ضمن تامین منابع مالی و تشکیل شرکت و تغییر نام جواز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی وغیره بتواند پیشرفت مناسبی داشته باشد و برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی و تسهیلات آن اخذ و طرح به تولید برسد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

نه + 17 =