شرایط تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی

اخذ مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل بین‌المللی منوط به دارا بودن شرایطی خاص و نهایتاً قبولی درآزمون تخصصی می‌باشد. پس از معرفی افراد واجد شرایط، توسط استان‌ها، به دفتر ترانزیت و بین‌الملل، کلیه مقدمات مربوط به آزمون تخصصی توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش انجام می‌شود .

وظیفه دفتر آموزش در سه بخش کلی خلاصه می‌گردد

 

۱- برگزاری آزمون

۲- تصحیح اوراق

۳- اعلام نتیجه که به تفصیل به شرح آنها خواهیم پرداخت.

قدم۱ : اعلام آخرین مهلت دریافت مدارک

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

دفتر برنامه‌ریری و آموزش رسماً تاریخ آخرین مهلت دریافت مدارک و ثبت نام از متقاضیان را ( طی نامه‌ای ) به استا‌ن‌ها اعلام می‌کند.

قدم۲ : مراجعه متقاضی جهت تکمیل فرم تقاضا ( در استان )

عامل : متقاضی

شرح :

متقاضی جهت شرکت در آزمون حمل و نقل بین المللی، اقدام به تکمیل فرم تقاضا و تحویل مدارک می‌نماید.

تقاضای تاسیس شرکت، طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا، می‌بایست مستقیماً به واحد ذیربط سازمان ( استان ) ارسال و با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکت‌های موجود به تقاضای واصله رسیدگی و از طریق آزمون تخصصی از متقاضیان نسبت به قبول یا رد درخواست تاسیس شرکت‌هایجدید اقدام نماید.

نکات :

نکته ۱: اشخاصی می‌توانند در آزمون تخصصی نمایند که دارای شرایط ذیل باشند:

الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

ب) متدین به یکی ازادیان رسمی کشور

ج) عدم سوء پیشینه موثر کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر

ه) انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم از آن

و) داشتن حداقل ۲۵ سال سن

ز) داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه

ح) داشتن سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین المللی به‌شرح ذیل:

دیپلم ۸ سال – فوق دیپلم ۶ سال _ لیسانس ۴ سال – فوق لیسانس ۳ سال – دکترا ۲ سال

نکته ۲: در مورد افرادی که دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می‌باشند، دو سال از سابقه تعیین شده در رده

مدرک تحصیلی وی کسر می‌شود.

قدم۳ : بررسی تقاضای واصله و بررسی صلاحیت متقاضی

عامل : سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان

شرح :

بررسی تقاضا و شرط احراز صلاحیت افراد متقاضی، جهت شرکت در دوره توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان تعیین می‌گردد. یکی از مهمترین پارامترهای صلاحیت متقاضی، سابقه کار مفید در امر حمل و نقل می‌باشد، که از طریق یکی از شیوه‌های ذیل احراز می‌گردد:

الف) تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی که متقاضی دارای سوابق مفید اجرایی در حمل و نقل بین المللی بوده است، با ارائه اسنادی از قبیل بازخریدی یا بازنشستگی یا مستعفی شدن.

ب) روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت در هئیت مدیره شرکت یاشرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا و یا اشتغال به سمت

مدیریت عامل.

ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت یا شرکت‌های حمل و نقل به لحاظ اشتغال در امر حمل و نقل بین

المللی کالا، حق بیمه پرداخت نموده است.

نکته ۱: متقاضیان مشمول بند (ج) می‌بایست اشتغال عملی آنها در زمینه کار مفید اجرائی حمل و نقل بین المللی مورد تائید انجمن

صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی مربوط قرار گیرد.

قدم۴ : معرفی افراد واجد شرایط به دفتر ترانزیت و امور بین الملل

عامل : سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان

شرح :

در این مرحله، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان، کلیه افراد واجد شرایط را به دفتر ترانزیت و امور بین الملل معرفی می‌نماید.

قدم۵ : دریافت اسامی واجد شرایط از استان‌ها و معرفی آنها به دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

عامل : دفتر ترانزیت و امور بین‌الملل

شرح :

دفتر ترانزیت و امور بین الملل ضمن وصول اسامی افراد واجد شرایط از استان‌ها، نام و مشخصات آنان را به دفتر برنامه‌ریری و آموزشارسال می‌دارد.

قدم۶ : اعلام تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه و تاریخ برگزاری آزمون

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

دفتر برنامه‌ریزی و آموزش رسماً تاریخ توزیع کارت ورود به جلسات و نیز تاریخ برگزاری آزمون را اعلام می‌دارد.

قدم۷ : انجام کلیه امور مربوط به صدور و توزیع کارت ورود به جلسه

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

دفتر برنامه‌ریزی و آموزش کلیه امور مربوط به صدور کارت ورود به جلسه را انجام می‌دهد

قدم۸ : انجام کلیه هماهنگی‌های لازم جهت رزرو محل برگزاری آزمون و تهیه و تنظیم سوالات

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

انجام هماهنگی‌های لازم جهت رزرو محل برگزاری آزمون، با در نظر گرفتن تعداد متقاضیان و شرایط محل آزمون، از وظایف دفتر برنامه ریزی و آموزش است . در این بین امور مربوط به تهیه و تنظیم و تکثیر سوالات، نیز توسط دفتر برنامه‌ریزی و آموزش انجام می‌گردد .

قدم۹ : توزیع کارت ورود به جلسه آزمون

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

طبق اعلام قبلی ( قدم ۶ )، کارت ورود به جلسات آزمون در تاریخی معین و در محلی که قبلاً اعلام شده بود، توزیع می‌گردد.

متقاضیان می‌توانند با ارائه کارت شناسایی، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند. به همراه کارت، برگه ای جهت راهنمائی ( حاوی آدرس و کروکی محل برگزاری آزمون – تعداد سوالات – زمان تخصیص یافته برای آزمون و غیره ) در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

قدم۱۰ : برگزاری آزمون تخصصی حمل و نقل بین المللی

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

آزمون تخصصی حمل و نقل بین المللی، در همان زمان و مکان تعیین شده برگزار می‌گردد

قدم۱۱ : جمع‌آوری و تصحیح اوراق

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

رابطین آموزش، پس از اتمام آزمون پاسخنامه را جمع‌آوری نموده و جهت نظرسنجی فرمی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. نتایج نظرسنجی درگزارش دفتر برنامه‌ریری و آموزش منعکس می‌گردد.

اوراق جمع‌آوری شده نیز تصحیح می‌گردند و سپس کارنامه صادر می‌شود.

قدم۱۲ : صدور کارنامه و اعلام نتیجه به استان‌ها

عامل : دفتر برنامه‌ریزی و آموزش

شرح :

پس از تصحیح اوراق، کارنامه‌ها صادر شده و نتایج آزمون به استان‌های مربوطه اعلام می‌گردد. افرادی که در آن آزمون تخصصی قبول شوند، طبق ماده ۱۴ آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا، موظفند ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از اعلام نتایج قبولی در آزمون، نسبت به ارائه پیش‌نویس اساسنامه، شرکت‌نامه، فهرست اسامی هیات موسس شرکت در شرف تاسیس و همچنین سند رسمی مالکیت یا اجاره دفترکار به‌نام خود یا یکی از اعضای هیات موسس، را به ضمیمه سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان ارائه دهد، تا پس از بررسی و تطبیق مدارک اجازه ثبت شرکت صادر گردد.

نکات :

نکته ۱: ( ماده ۱۵ آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا ) هیات موسس موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ گرفتن مجوز ثبت نسبت به تاسیس شرکت اقدام و یک نسخه کامل مدارک ثبتی و آگهی تاسیس را که به تائید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد به سازمان ارائه نماید.

نکته ۲: ( ماده ۱۶ آئین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا ) سازمان پس از رویت و ملاحظه اسناد و تجهیزات شرکت، مجوز فعالیت موقت شش ماهه را صادر خواهد نمود.

شرایط درخواست‌کننده مجوز حمل و نقل بین المللی

۱. معرفى مدیرعامل با شرایط زیر:

۱.۱. تابعیت کشور جمهورى اسلامى ایران

۱.۲. متدین به یکى از ادیان رسمى کشور

۱.۳. نداشتن سوء پیشینه

۱.۴. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

۱.۵. انجام خدمت سربازى یا معافیت دائم از خدمت وظیفه

۱.۶. داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه

۱.۷. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام

۱.۸. داشتن ۵ سال سابقهٔ کار در زمینهٔ حمل و نقل بین‌المللى که به یکى از راه‌هاى زیر احراز خواهد شد:

الف. تأیید سازمان یا وزارتخانهٔ مربوط براى سابقهٔ کار دولتى

ب. تأیید سازمان تأمین اجتماعى مبنى بر پرداخت حق بیمه

ج. روزنامهٔ رسمى کشور

یا: داشتن مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر با دو سال سابقهٔ کار

یا: داشتن مدرک تحصیلى کارشناسى و بالاتر در رشته‌هاى تخصصى حمل و نقل، مدیریت بازرگانی، مدیریت اداری، بیمه و بانکداری، گمرک، اقتصاد و ترافیک، بدون سابقهٔ کار

۱.۹. داشتن گواهى گذراندن دورهٔ مدیریت حمل و نقل بین‌المللى

۱.۱۰. عدم اشتغال در شغل در سایر شرکت‌ها (توضیح اینکه مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین‌المللى نمى‌تواند در سایر شرکت‌ها در سمت مدیرعامل باشد.)

۲. سپردن تعهد رسمى براى انجام موارد زیر:

۲.۱. عضویت در اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران

۲.۲. نوشتن نام شرکت در دو طرف وسیلهٔ نقلیهٔ شرکت

۲.۳. انتخاب نام فارسى – ایرانى و غیرمشابه با نام دیگر شرکت‌هاى حمل و نقل (براى جلوگیرى از دوباره‌کارى در ابتدا نام شرکت با واحد امور شرکت‌ها هماهنگ شود، سپس در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها ذخیره گردد.)

۲.۴. ارسال یک نسخهٔ کامل از مدارک ثبتى و آگهى تأسیس شرکت که به تأیید ادارهٔ کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجارى رسیده باشد ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ثبت.

۲.۵. تعهد رسمى هیئت مؤسس و مدیرعامل منتخب مبنى بر ارسال آمار فعالیت شرکت هر شش ماه یک بار (پایان ماه‌هاى شهریور و اسفند)

۲.۶. تعهد رسمى هیئت مؤسس مبنى بر اجراى کلیه دستورالعمل‌هاى صادره از طرف سازمان حمل و نقل.

۲.۷. تعهد رسمى هیئت موسس مبنى بر اینکه هر گونه تغییرات در شرکت قبل از اعلام به ادارهٔ ثبت شرکت‌ها با اطلاع و کسب نظر قبلى از سازمان حمل و نقل (واحد مربوط) انجام پذیرد.

۲.۸. تعهد رسمى از طرف هیئت مؤسس مبنى بر اینکه اعضاى هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در هیچ‌یک از ادارات و مؤسسات دولتى شاغل نیستند.

۳. ارسال سه نسخه اساسنامه

۴. ارسال سه نسخه اظهارنامه

۵. ارسال سه نسخه شرکت‌نامه

۶. ارسال سه نسخه اولین صورتجلسهٔ مجمع عمومى مبنى بر انتخاب مدیرعامل و معرفى امضاهاى مجاز و سایر تصمیمات متخذه

۷. ارسال مشخصات شامل نشانى و نقشهٔ دقیق محل سکونت فعلى مدیرعامل، سهامداران و اعضاى هیئت مدیره و شماره تلفن آنها (در صورت تغییر نشانى و شماره تلفن مراتب را سریعاً به اطلاع برسانند.) به انضمام تصویر کلیه صفحات شناسنامه اعضا.

۸. ارائهٔ گواهى عدم سوءپیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و کارت پایان خدمت نظام وظیفه و مدرک تحصیلى اعضاى هیئت مدیره

۹. ارائهٔ اسناد رسمى دفتر کار (محل دفتر باید تجارى باشد.) و ارائهٔ سند تلفن دفتر کار (با ذکر شمارهٔ تلفن) ضرورى است.

تذکر: از کلیهٔ سناد و مدارک باید تصویر تهیه شود و به مهر کپى برابر اصل مهر گردد.

۱۰. پس از ارسال مدارک فوق، سهامداران و مدیرعامل و اعضاى هیئت‌مدیره باید ظرف مدت ۱۰ روز براى تنظیم فرم حضور در ایران با ۲ قطعه عکس و اصل شناسنامه به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.

۱۱. پس از تکمیل پرونده و مورد تأیید قرار گرفتن دفتر کار و واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شمارهٔ ۹۰۰۳۶ به نام تسهیلات بانک ملى ایران شعبهٔ وصال تهران‌نو، با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.

۱۲. پس از ارائهٔ مدارک ثبتى و تطبیق آن با پیش‌نویس تأیید شدهٔٔ قبلى با صدور مجوز فعالیت شرکت موافقت خواهد شد.

محل مراجعه

تهران: دبیرخانهٔ دفتر ترانزیت امور بین‌الملل، واقع در خیابان طالقانی، روبه‌روى شرکت نفت، طبقهٔ سوم

استان‌ها و شهرستان‌ها: سازمان حمل و نقل و پایانه‌‌هاى استان مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض یا شکایت

تهران

۱. معاون دفتر ترانزیت و امور بین‌الملل، طبقهٔ چهارم

۲. مدیرکل دفتر ترانزیت و امور بین‌الملل، طبقهٔ چهارم

استان‌ها و شهرستان‌ها

سازمان حمل و نقل و پایانه‌هاى استان مربوط (قسمت مسافربرى)

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

3 + هجده =