شرکتنامه ثبت شرکت

شرکت های تجاری احتیاج به شرکتنامه دارند به جز شرکت های سهامی که احتیاجی به تنظیم شرکتنامه ندارند.شرکتنامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ، و الا در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

 

چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ثبت ، موجب پیچیدگی کار می شود ، از این جهت به ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستان ها اجازه ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله دفتر اسناد رسمی می باشد. پس از ثبت شرکتنامه رسمیت یافتن آن بین شرکاء است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکاء تماماً ذیل ثبت را امضاء و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.

شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارند.

شرکتنامه‌ هم نوعى سند رسمى است که بین دو یا چند شریک به‌منظور ثبت شرکت تجارتى تنظیم مى‌شود و پس از آنکه شرکت تشکیل شد. در همان ماه اول باید خلاصه شرکت‌نامه و ضمائم آن به وزارت دادگسترى ارسال شود و این سند معتبرى مى‌باشد که مندرجات آن در حقیقت، قسمتى از اساسنامه شرکت است که بوسیله قوه قضائیه چاپ شده است.

مواردی که در شرکت نامه بکار میروند:

۱-    نام شرکت

۲-    موضوع شرکت

۳-    سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی

۴-    میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکاء

۵-    تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن

۶-    اسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه

۷-    اسامى مدیران شرکت و اختیارات آنها و مشخصات کسانى که حق امضاء دارند

۸-    قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت

۹-    تاریخ و نحوه رسیدگى به حساب‌ها و چگونگى تقسیم سود و زیان شرکت

۱۰-     انحلال شرکت

۱۱-     امضاء مؤسسین شرکت‌نامه و ثبت در دفتر ثبت شرکت‌ها

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

یک × دو =