مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس حقیقی (شخصی):

کپی کارت ملی

کپی شناسنامه

کپی کارت پایان خدمت

تکمیل فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس (طرح توجیهی) (توسط هولدینگ پونل کامل می گردد.)

لبخند واعتماد شما

نکته :کپی مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس می بایستی خوانا بوده و دارای کیفیت بالایی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس حقوقی(شرکتی):

کپی آگهی تأسیس شرکت

روزنامه رسمی تأسیس شرکت

کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت

کپی کارت ملی و شناسنامه و پایان خدمت مدیر عامل شرکت

کپی شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت  

مهر شرکت

سربرگ شرکت

تکمیل فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس (طرح توجیهی) (توسط هولدینگ پونل کامل می گردد

لبخند واعتماد شما

 

Documents required for license Established:
Documents required for obtaining a license to establish real (personal):
National ID Card Copy
Copy of birth certificate
Copy Service License
Complete the questionnaire established license (plan) (by holding Poonel is complete.)
Trust your smile
Note: Copy Documents required for license must be legible and high quality is established. Documents required for license rights established (company):
Ad copy establishment
The company formally established
Ad copy of the latest changes now
National ID card and birth certificate copy and CEO of end of service
Shrktnamh copy or declaration of company
Seal Company
Company Letterhead
Complete the questionnaire established license (plan) (by holding the full Poonel)
Trust your smile

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

هفده − 3 =