مراحل اخذ جواز کسب

مراحل اخذ جواز کسب شامل مراحل ذیل می باشد:

۱-کسب اطلاع از اینکه کسب و کار و شغل مورد نظر تحت نظارت کدام اتحادیه می باشد.

 

۲-مراجعه به اتحادیه مربوطه و مذاکره با دبیر اتحادیه یا کارشناس ثبت درخواست پروانه کسب وبیان نمودن شرایط کسب و کارو…..

۳-تقاضای جواز یا پروانه کسب و ثبت درخواست و ارائه رسید توسط کارشناس.کارشناس فرم هایی را در اختیار متقاضی قرار میدهد که متقاضی آنها را تکمیل نموده و امضاء و اثر انگشت می زند.

۴- ارائه کلیه مدارک لازمه جهت اخذ جواز کسب به شرح ذیل:

سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر-کپی کارت ملی –کپی تمامی صفحات شناسنامه-کپی کارت پایان خدمت-کپی آخرین مدرک تحصیلی(حداقل سیکل)-۶ الی ۱۲ قطعه عکس سه در چهار رنگی-کروکی محل-اگر شرکت باشد کلیه مدارک شرکت و رضایتنامه شرکاءو……

۵-پرداخت برخی از فیش ها و هزینه های دولتی که از طرف اتحادیه به شخص ارائه می گردد.

۶-بعضی از اتحادیه ها در این مرحله آزمون فنی برگزار می کنند.

۷-بعضی از اتحادیه ها در این مرحله معاینه پزشکی و بهداشتی را دارند.

۸-پس از این مراحل بازدید از محل صنفی و شغلی مورد درخواست جواز کسب توسط بازرس اتحادیه انجام می گیرد.در این مرحله معمولا بازرس اتحادیه با تماس قبلی و هماهنگی لازمه بازدید و بازرسی را انجام می دهد.

۹-پس از آن شخص با در دست داشتن نامه بازرسی به اتحادیه مربوطه مراجعه نموده و کارشناس مربوطه استعلامات لازم را به متقاضی تسلیم می کند که استعلامات معمولا به شرح ذیل می باشد:

استعلام دارایی(اداره مالیات)(پرداخت فیش و تمبر مالیاتی توسط متقاضی در این مرحله)-گواهی استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر-گواهی استعلام عدم سوء پیشینه کیفری-استعلام اماکن-گواهی استعلام مرکز بهداشت و ارائه کارت معاینه پزشکی فردی جهت صنوف مشمول (مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی)- استعلام شهرداری-استعلام مجمع امور صنفی و…

۱۰-پس از جمع آوری استعلامات توسط فرد متقاضی و ارائه موارد مذکور به کارشناس،اتحادیه درخواست ها و مدارک و اطلاعات مربوطه را ثبت سیستم الکترونیکی در سامانه ایرانیان اصناف می کند.

۱۱- ثبت نام و حضور متقاضی در کلاسهایی که اتحادیه برگزار می نماید با کارت حضور در جلسه.

۱۲-متقاضی پروانه یا جوازکسب به سامانه صدور پروانه کسب مراجعه می نماید تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می نمایند.(این مرحله در بعضی از اتحادیه ها در مراحل ابتدایی نیز صورت میگیرد.

۱۳- سایر مبالغ واریزی به اتحادیه و نیز حق عضویت سالانه و نیز کمک به اتحادیه از سمت متقاضی واریز می گردد.

۱۴-موارد بالا در کمسیون اتحادیه بررسی می گردد و بدان رای داده می شود.

۱۵- اختصاص کد شناسه ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب(جواز کسب) در اتحادیه مربوطه.

۱۶-اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ده رقمی در اتحادیه مربوطه و آماده کردن پیش نویس جواز کسب.

۱۷-بررسی پرونده توسط رییس اتحادیه و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه مربوطه و امضاء جواز پس از پیرینت گرفتن از اتوماسیون ایرانیان اصناف.

۱۸-صدور جواز کسب پس از طی کردن مراحل بالا و امضاء گرفتن از متقاضی و تحویل آن به متفاضی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

چهارده + 3 =