ارزیابی مالی شرکت‌های رتبه EPC

۱-مقایسه مالی پیشنهادها، برای تجهیزاتی که از داخل کشور تامین می شوند، براساس قیمت تحویل جلوی در کارخانه سازنده، شامل مالیاتها و عوارض مربوط به اجزا و مواد خام وابسته به آن تجهیزات بوده و برای تجهیزات پیشنهاد شده از خارج، براساس تحویل در مقصد و در هر دو مورد، به اضافه هزینه های حمل و نقل داخلی، نصب و دیگر خدمات لازم، طبق پیمان انجام می شود. مقایسه، شامل هزینه های منتج از ارزیابی مالی مشروح در بند های آیین نامه رتبه بندی EPC نیز، هست.

۲-در ارزیابی پیشنهادها از سوی مناقصه گزار، در صورت درج روش مشخص در کاربرگ مناقصه، علاوه بر قیمت های پیشنهاد، هزینه های زیر نیز با استفاده از اطلاعات موجود، به روش تعیین شده در کاربرگ مناقصه، محاسبه گردیده و به قیمت پیشنهاد هر یک از مناقصه گران، اضافه خواهد شد.

۳-هزینه معادل انحرافهای قابل اندازه گیری پیشنهاد، از مشخصات فنی اعم از آنکه در پیشنهاد مشخص شده باشد یا خیر، در صورتی که در اسناد مناقصه این انحرافها مجاز شناخته شده باشد.

۴-هزینه عدم تطبیق منطقی با مدت تکمیل پیمان، در صورتی که در اسناد مناقصه، این عدم تطبیق، مجاز شناخته شده باشد.

۵-هزینه های بهره برداری و نگهداری قابل پیش بینی ، در طول عمر مفید پروژه

۶-هزینه اضافی کارها، خدمات، تاسیسات و غیره که لازم است از سوی مناقصه گزار یا اشخاص ثالث، انجام شود.

۷-در مناقصه های دو مرحله ای، روش ارزیابی مالی، در کاربرگ مناقصه پیش بینی می شود.

۸-به استثنای موضوع بند های آیین نامه های اخذ گرید EPC ، برای تکمیل زودتر از مدت تکمیل پیمان، امتیازی داده نخواهد شد. پیشنهادهایی که مدت تکمیل پیمان را به طور قابل ملاحظه ای، طولانی تر از مدت تکمیل تعیین شده در اسناد مناقصه ارایه می کنند، رد می شوند.

۹-در صورتی که بنا به ویژگی کارهای موضوع مناقصه، برای ارزیابی مالی، در کاربرگ مناقصه معیارهای مشخص دیگری هم تعیین شده باشد، پیشنهاد به لحاظ آن معیارها نیز، ارزیابی خواهد شد.

۱۰-هرگونه تغییر قیمت ناشی از اعمال روشهای پیش گفته، تنها به منظور مقایسه پیشنهادها بوده و قیمتهای اعلام شده از سوی مناقصه گران، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

نه + 19 =