الزامات اخذ رتبه پیمانکاری

۱-پیمانکار ، موظف به رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار است. پیمانکار ، قبل از شروع کار ، ضوابط ویژه کارفرما را برای کار در کارگاه از کارفرمادرخواست می کند و پس از دریافت آنها و هماهنگیهای لازم و تایید نهایی کارفرما ، پیمانکار باید از آن پس ، به آنها عمل نماید. به هر حال ، پیمانکار موظف است همیشه اصول و مقررات متعارف در زمینه های زیر را رعایت کند.

۲-حفاظت فیزیکی از کارها. از جمله ، شامل نحوه حصارکشی ، روشنایی ، آتش نشانی ، حراست و حفاظت از مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ، نحوه رفت و آمد کارکنان پیمانکار در داخل کارگاه و محدوده های عملیاتی کارفرما.

۳-مقررات ایمنی ، از قبیل تامین تجهیزات ایمنی کارکنان ، تدابیر فیزیکی برای کار در ارتفاع و در داخل مخزنها و مجاری و ترانشه های خاکی ، تمهیدات ایمنی لازم برای کار در واحدهای در حال بهره برداری.

۴-بجز در مواردی که در شرایط خصوصی امکان کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا در شب پیش بینی شده باشد ، پیمانکار موظف به انجام کارها در ساعتهای عادی روز است. همچنین در مواردی که پیمانکار برای جبران عقب ماندگی از برنامه زمانی ، درخوسات کار در خارج از ساعتهای عادی روز و یا کار در شب را از کارفرما بنماید ، تنها با تقبل تمام هزینه های اضافی ناشی از آن و پس از تایید کارفرما ، مجاز به کار در ساعتهای یاد شده است.

۵-پیمانکار جهت اخذ رتبه پیمانکاری ، موظف به رعایت ضوابط حفاظت محیط زیست و نیز نگهداری و بهره برداری صحیح ، طبق اصول فنی و تمیز نگهداشتن اراضی ، مستحدثاث ، راهها و سایر ابنیه موجود در کارگاه و محوطه های اطراف در اختیار وی است و پس از پایان کار ، باید تماتم مصالح مازاد ، زواید ، ماشین آلات ، ابزار و تمام وسایل خود را از کارگاه خارج کند و همچنین ، باید تمام ابنیه موقت از قبیل خوابگاهها ، دفترهای کار ، شبکه های آب و برق ، تاسیسات جانبی و … را جمع آوری و محل آنها را با نظر کارفرما ، پاکسازی کرده و تحویل دهد.

۶-پیمانکار ، باید یک نسخه از تمام نقشه ها ، اسناد و مدارک پیمان ، دستور تغییر کارها ، نقشه های کارگاهی ، و اسناد کنترل کیفی اجرای کار را که روند تغییرات و اصلاحات را به همراه داشته باشد ، در محل مناسب نگهداری کند ، به نحوی که همواره در دسترس کارفرما برای مراجعه وی باشد.

۷-هرگاه ضمن اجرای کار ، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن ، در محل کار پیدا شود ، پیمانکار متعهد است که بی درنگ مراتب را به اطلاع کارفرما و طبق قوانین به اطلاع دستگاههای انتظامی برساند. کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقام اشیای عتیقه ، اقدام فوری به عمل می آورد. پیمانکار باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوی کارفرما یا مقامهای ذیربط ، برای حفظ و نگهداری اشیا و آثار مزبور ، مراقبت لازم را به عمل آورد.

۸-پیمانکار جهت اخذ رتبه پیمانکار ، موظف به حفاظت از افراد شاغل در کارگاه ، اموال ، کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات ، اعم از موجود در پای کار ، انبار ، محدوده کار و یا بیرون از آن و سایر اموال و مستحدثاث و تسهیلات موجود در کارگاه ، از قبیل جاده ها ، ساختمانها ، فضای سبز و تاسیسات زیرزمینی است.

۹-پیمانکار ، موظف است فردی با تجربه و واجد شرایط را ، به عنوان مسئول ایمنی کارگاه معرفی کند. وی مسئول حفاظت و جلوگیری از حوادث بر اجرای مقررات و ضوابط ایمنی است.

۱۰-در مدت اجرای کار در موارد اضطراری که ایمنی کارکنان و کارهای انجام شده ، مصالح و تجهیزات و سایر اموال و مستحدثاث و تسهیلات موجود  در کارگاه ، به مخاطره بیفتد ، پیمانکار موظف است بیدرنگ و بدون نیاز به دریافت دستور از کارفرما و یا مهندس مشاور ، وارد عمل شده و اقدامهای حفاظتی و ایمنی لازم را به عمل آورد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

12 − نه =