علامت جمعی

علامت جمعی  ((collective trademark)) نماد بازرگانی که برای مشخص شدن کالاها یا خدمات تولید شده یا ارائه شده توسط اعضای یک اتحادیه یا انجمن به کار می‌رود.

علامت جمعی نشانه‌ای است، که نیز برای جداکردن مبدأ جغرافیایی، شیوه ساخت، کیفیت یا سایر ویژگی‌های مشترک کالا و خدمات بنگاه‌های مختلف بکار می‌رود و با نظارت مالک آن که می‌تواند یک اتحادیه، تعاونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر پایه موافقت‌نامه در مورد جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری، همچنین براساس بند (۱) ماده ۷ مکرر کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه متعهد می‌شوند، اظهارنامه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعاتی را که وجودشان بر خلاف قوانین کشور مبدأ نیست، بپذیرند و از آن حمایت نمایند، حتی اگر این جماعت دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری نباشند.

به موجب بند (۲) ماده ۲۱ طرح ثبت علائم تجاری تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، علامت جمعی یعنی هر نشان قابل دیده شدن که با همین عنوان در اظهار نامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبدا یا هرگونه خصوصیات مشترک دیگر نظیر کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده علامت جمعی استفاده می کنند متمایز سازد .

مقررات مواد ۱۰۵ تا ۱۳۶ این آیین نامه با انجام تغییرات لازم وبه شرط رعایت کردن موارد زیر در مورد علائم جمعی نیز اعمال میشود:

اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته میشود که مطابق ماده ۴۲ قانون در اظهار نامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد.

درضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی باید خصوصیاتی که مشترک است یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی مشخص یا مورد تایید که تحت آنها اشخاص میتوانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای مربوط به عدم رعایت شرایط یاد شده مشخص شود

آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده ۱۲۰ این آیین نامه انجام خواهد شد باید شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد

هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط برای استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود.این اعلامیه در دفتر ثبت باید قید شود.تغییراتی که ذکر شد قبل از ثبت هیچ اثری ندارد.

به جز مالک علامت جمعی ثبت شده سایر اشخاص مجاز میتوانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط به آن از علامت یاد شده استفاده نمایند.

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت شده رای نهایی را صادر کند مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ میکند و مرجع ذکر شده موظف است مطابق حکم دادگاه قسمت از علامت یا ثبت علامت را بصورت کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی کند.

اظهارنامه ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی به زبان های تعیین شده در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت میشود.این اظهارنامه توسط مرجع ثبت و متقاضی امضا میشود.

بر اساس بند (۲) ماده ۲۱ طرح ثبت علائم تجاری تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با همین عنوان در اظهار نامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبدا یا هرگونه خصوصیات مشترک دیگر نظیر کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک ثبت شده علامت جمعی استفاده می کنند متمایز سازد .

نقش و کارکرد این نوع علامت معرفی دسته و گروه خاصی از اعضای انجمن که به تولید کالا یا ارائه خدمات مبادرت می ورزند می باشند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

شانزده − چهار =