اخذ رتبه یک راه

 1. اجرای ردیف ۰۱۰۱۰۱، منوط به دستور کار مهندس مشاور است و پس از تنظیم صورت جلسه انجام آن با مهندس مشاور، قابل پرداخت است.
 2. فرایند جابجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداری و تثبیت آن ها می باشد. ۷۰ درصد بهای کل، پس از عملیات کاشت درخت پرداخت می گردد و ۳۰ درصد باقی مانده در پایان مرحله نگهداری و تثبیت (۶ ماه) قابل پرداخت می باشد.
 3. بهای واحد عملیات تخریب در این فصل، برای هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر وضع است و به عنوان سختی کار، هزینه جداگانه ای به آن تعلق نمی گیرد.
 4. مصالح مفیدی که از تخریب حاصل می شود، در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس مشاور، به طور مرتب تفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شود و هزینه جداگانه ای (به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده) برای دسته بندی کردن آن ها، پرداخت نخواهد شد.
 5. هزینه جمع آوری و بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازی، در قیمت ها منظور شده و در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور لازم باشد مصالح تخریبی از محل انباشت موقت خارج شود، بهای بارگیری و حمل و باراندازی آن طبق ردیف های مربوط به حمل، از فصل عملیات خاکی با ماشین، براساس حجم مصالح بارگیری شده در داخل کامیون، محاسبه و پرداخت می شود.
 6. در مواردی که طبق دستور مهندس مشاور، ساختمان های خشتی، گلی، آجری، بلوکی و سنگی با هر نوع سقف (غیر از ساختمان های با اسکلت کامل بتنی یا فلزی) تخریب کلی شوند، بهای آن ها بر حسب مورد طبق ردیف های ۰۱۰۲۰۱ و ۰۱۰۲۰۲ پرداخت شده و قیمت های تفکیکی نمی تواند برای تخریب ساختمان های یاد شده مورد استفاده قرار گیرند.
 7. بهای ردیف های ۰۱۰۲۰۱ و ۰۱۰۲۰۲ ، براساس متر مربع زیربنا در هر طبقه، پرداخت می شود و شامل تخریب احتمالی فونداسیون نیز می باشد، به عبارت دیگر برای تخریب فونداسیون این نوع ساختمان ها پرداخت دیگری صورت نمی گیرد.
 8. چنانچه برای تخریب بتن (ردیف های شماره ۰۱۰۳۰۷ و ۰۱۰۳۰۸) از ماشین آلات سنگین راهسازی نظیر بولدوزر یا بیل مکانیکی استفاده شود، کسر بهایی معادل ۳۰ درصد به ردیف های مذکور اعمال خواهد شد.
 9. بهای ردیف ۰۱۰۳۱۰، در صورت دستور کار مهندس مشاور، بر حسب حجم ظاهری مصالح چیده شده پرداخت می شود.
 10. ردیف های تخریب و کندن آسفالت، شامل عملیات تخریب و کندن آسفالت قسمتی از ضخامت آسفالت نمی شود.
 11. منظور از کندن آسفالت برای لکه گیری در ردیف ۰۱۰۴۰۱، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که به دلیل حجم کم کار و یا مقدور نبودن استفاده از ماشین مخصوص آسفالت تراش با تائید کارفرما از کمپرسور استفاده شود.

۱۳٫ در بهای ردیف ۰۱۰۳۱۱، هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

19 − چهار =