اخذ رتبه یک نفت و گاز

۱-پیمانکار نفت و گاز ، موظف است امکان دسترسی و سایر تسهیلات مورد نیاز کار در قسمتهای مختلف ، مرتبط با سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما را ، برای آنها فراهم آورد. هماهنگی برای انجام اتصالهای مختلف محدوده کاری پیمانکار (Battery Limit) و نقاط مرزی با سایر پیمانکاران که در پیوست ۷-۳ تعیین شده و انجام اتصالها ، به عهده پیمانکار است.

هرگونه هماهنگیهای مورد نیاز خارج از موارد پیش گفته ، از سوی کارفرما یا مهندس مشاور صورت می گیرد.

۲-هرگاه در شرایط خصوصی ، فعالیت سایر پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرما یا گروههای اجرایی دیگر ، در ارتباط با پروژه ، در محدوده کار پیمانکار پیش بینی نشده باشد ، و کارفرما پس از عقد این پیمان تصمیم به انجام کارهای یاد شده داشته باشد ، لازم است قبل از هر گونه اقدام ، مراتب را به پیمانکار اطلاع دهد جزئیات نحوه هماهنگیهای لازم ، هزینه های احتمالی و افزایش مدت پیمان ناشی از این تصمیم کارفرما ، با توافق دوطرف مشخص می شود.

۳-پیمانکار ، باید مصالح و تجهیزات در تعهد خود را طبق پیوست ۷ و مشخصات فنی پیمان ، و براساس برنامه زمانی پیوست ۹-۲ تامین کند.

۴-پیمانکار موظف به تحویل گرفتن مصالح و تجهیزات از کارفرما طبق پیوست ۸-۱ و برنامه زمانی پیوست ۹-۲ و نگهداری آنهاست. هنگام تحویل مصالح و تجهیزات از کارفرما ، پیمانکار آنها را در حضور نماینده کارفرما بازرسی چشمی می کند و هرگونه اشکال و کمبود آنها صورت مجلس می شود. در این صورت ، کارفرما اشکالها و کمبودها را رفع می کند و یا با پرداخت هزینه مربوط ، رفع اشکالها یا کمبودها را از پیمانکار می خواهد. در مورد تجهیزاتی که در صندوق های در بسته تحویل پیمانکار می شود ، بازرسی پیش گفته پس از باز شدن صندوق ها انجام می شود.

به هر حال ، با ورود هر نوع کالا به کارگاه ، حفاظت و انبارداری آنها به عهده پیمانکار است. در صورتی که در مصالح و تجهیزات تامین شده توسط کارفرما که با مراقبت پیمانکار نگهداری می شود ، معایب پنهانی وجود داشته باشد که در بازرسیهای یاد شده (بازرسیهای عینی) مشاهده نشده است ، هزینه رفع این نوع معایب ، به عهده کارفرماست.

۵-پیمانکار ، باید مصالح و تجهیزات ، و لوازم یدکی پروژه را طبق اصول نگهداری کالا و تجهیزات در شرایط و دمای لازم و بر اساس دستورالعمل سازندگان ، به نحوی نگهداری کند که آسیبی به آنها وارد نشود. برای این کار ، احداث انبارهای سرپوشیده ، فضای باز ، محوطه سازیهای لازم ، قفسه بندی ، حصار کشی ، ایجاد روشنایی لازم ، تهیه سیستم انبار ، دفاتر کارکنان کالای پروژه و … از تعهدات پیمانکار است.

به جز مواردی که تامین آنها طبق پیوست ۸، در تعهد کافرماست، پیمانکار موظف به تامین موارد زیر است:

۶-تمام ماشین آلات ساختمانی مورد نیاز اجرای کار، طبق پیوست ۷-۴ و برنامه زمانی پیوست.

تبصره: خروج ماشین آلات ساختمانی از کارگاه، تنها پس از پایان نیاز به آنها و با نظر کارفرما مجاز است.

۷-تمام ابزارآلات عمومی و اختصاصی و مصالح مصرفی لازم، برای تکمیل و تحویل کار طبق مشخصات فنی.

۸-سایر تسهیلات لازم دوران ساختمان و نصب، از جمله آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات، سوخت و شبکه های مورد نیاز آنها، و احداث تاسیسات و کارگاههای جانبی مورد نیاز.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

شانزده + 19 =