تاسیس شرکت سهامی عام

برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در ابتدای امر باید حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣۵% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکتها تسلیم ورسید دریافت دارند.

چنانچه بخشی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنام و مدارک فوق الذکر به اداره ثبت شرکتها تسلیم دارند.

مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شرکتها :

دو نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام

دو نسخه طرح اساسنامه شرکت سهامی عام

دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه تعهد شده توسط موسسین

فتوکپی شناسنامه موسسین

مدارک لازم جهت تاسیس شرکت سهام عام :

دو نسخه اظهارنامه

دو نسخه اساسنامه

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد)

آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده

فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )

گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% سرمایه شرکت

ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

افراد برای اینکه در تأسیس شرکت سهامی عام مشارکت و بخشی از سهام آن را پذیره ‌نویسی کنند، باید اطلاعاتی در مورد شرکت داشته باشند. این اطلاعات در قالب اظهارنامه در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها ارائه میشود.

مرجع ثبت شرکت‌ها نیز پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن و تایید قانونی بودن مندرجات آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیرهنویسی را صادر میکند.

نکاتی که برای ثبت و تاسیس شرکت باید رعایت شود :

حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال است.

حداقل بیست درصد سرمایه تعیین شده توسط اعضای شرکت تعهد شود و سی پنج درصد از میزان تعهد شده پرداخت شود.

اظهارنامه و اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی باید به امضای اعضای شرکت رسیده شود.

اخذ و ارائه جواز از مراجع ذیصلاح در صورتی که نیاز باشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

6 + ده =