شرکت با مسئولیت محدود بهتر است یا سهامی خاص

 1. برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی خاص، وجود حداقل سه سهامدار (سه شریک) لازم است اما برای تاسیس و ادامه فعالیت شرکت با مسئولیت محدود، وجود دو شریک، کافی است.
 2. به هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص، افتتاح حساب بانکی، برای واریز سرمایه شرکت، بنام شرکت در شرف تاسیس و ارائه رسید واریز بخش نقدی سرمایه به اداره ثبت شرکت ها الزامی است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، تایید مدیر عامل مبنی بر اینکه سرمایه شرکت، به او سپرده شده برای اداره ثبت شرکت ها کافی است.
 3. در شرکت سهامی خاص، اعضای هیات مدیره باید حداقل سه نفر باشند در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود اعضای هیات مدیره ممکن است دو نفر باشد.
 • در شرکت سهامی خاص، اعضای هیات مدیره باید الزاماً از بین سهامداران انتخاب شود در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، لزومی ندارد که اعضای هیات مدیره شرکت از شرکای شرکت باشند.
 • در شرکت سهامی خاص، مدت مدیریت اعضای هیات مدیره در یک دوره نمی تواند بیش از دو سال باشد هر چند که می توان آنها را برای دوره های دو ساله پیاپی، انتخاب کرد در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، مدت مدیریت اعضای هیات مدیره، می تواند به صورت نامحدود، تعیین گردد.
 • در شرکت سهامی خاص، مدت مدیریت مدیرعامل نمی تواند بیش از دو سال تعیین شود هر چند که می توان او را برای دوره های دو ساله پیاپی انتخاب کرد در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، مدت مدیریت مدیرعامل می تواند به صورت نامحدود، تعیین گردد.
 • در شرکت سهامی خاص، وجود و تعیین بازرس قانونی، الزامی است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، وجود بازرس قانونی، الزامی نیست.
 • اگر تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود، بیش از ۱۲ نفر شوند الزاماً هیات نظار هم به ارکان شرکت، اضافه می شود در حالی که در شرکت سهامی خاص، با افزایش تعداد سهامداران، هیچ رکنی به ارکان شرکت، اضافه نمی شود.
 • در شرکت سهامی خاص، وجود دفتر سهام و دفتر نقل و انتقال سهام، لازم است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، الزامی برای وجود دفتر سهام و دفتر نقل و انتقال سهام، وجود ندارد.
 • در شرکت سهامی خاص، صدور ورقه سهم، الزامی است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق سهام، در آید.
 • در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، آزاد است و محدودیت های مربوط به نقل و انتقال سهام، استثناء بر اصل و به صورت محدود است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، اساساً، سهم الشرکه را نمی توان به دیگری واگذار کرد مگر با رضایت سه چهارم شرکاء که اکثریت عددی هم داشته باشند.
 • در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام از طریق اسناد عادی و با ثبت در دفتر نقل و انتقال سهام انجام میگیرد اما نقل و انتقال سهم الشرکه لازم است از طریق دفاتر اسناد رسمی و با تنظیم سند رسمی انجام بگیرد.
 • در شرکت سهامی خاص، تقسیم سود، تنها به نسبت تعداد سهام سهامداران انجام می شود (مگر در مورد سهام ممتازه که قواعد خاص خودش را دارد) در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، تقسیم سود، عموماً بر مبنای نسبت سهم الشرکه شرکاء انجام می پذیرد و انتخاب روش های دیگر برای تقسیم سود، برابر توافق شرکای شرکت، ممنوع نشده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

5 + هجده =