مراحل صدور پروانه بهره برداری از منابع زیرزمینی

۱-  ارائه درخواست و تشکیل پرونده

اخذ درخواست کتبی از متقاضی و بررسی مقدماتی امکان تأمین آب(ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) ، ارائه مدارک مالکیت اراضی و تصاویر مدارک شناسایی برابراصل شده ،تکمیل فرم درخواست شماره ۱ و تعهدنامه ها ،ارائه شراکتنامه و وکالتنامه ثبتی(درصورت داشتن شریک)

۲-  انجام استعلامات توسط امور آب منطقه

استعلام از ادارات و سازمان های ذیربط توسط شرکت و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی

۳-  طرح پرونده در کمیته های مدیریت منابع آب

ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت منابع آب به متقاضی

۴-  کارشناسایی و بازدید میدانی از اراضی متقاضی

اخذ هزینه کارشناسی ، تعیین تاریخ بازدید صحرایی با هماهنگی متقاضی ، انجام کارشناسی و تعیین محل چاه و تهیه گزارش و کروکی محل حفرچاه

۵-  طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (حفر) و صدور موافقت نامه انعقاد قراردادحفاری:

بررسی پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر و ابلاغ نتیجه به متقاضی ، صدور موافقت نامه انعقاد قرارداد حفاری با شرکتهای حفاری مجاز ، ارائه قرارداد حفاری و صدور پروانه حفر

۶-  صدور پروانه حفر

صدور پروانه حفر و ارجاع پرونده به منطقه جهت تحویل پروانه حفر به متقاضی

۷-  نظارت بر عملیلت حفاری و پمپاژ

نظارت و انجام آزمایش پمپاژ ، تهیه شناسنامه چاه ، تعیین قدرت موتور پمپ با انجام محاسبات لازم

۸-  طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری )

بررسی پرونده در ستاد و طرح کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری )

۹-  صدور گواهی نصب منصوبات چاه و صدور پروانه بهره برداری

صدرو مجوز نصب منصوبات و کنترل و تائید منصوبات نصب شده روی چاه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

12 − دوازده =