مراحل صدور پروانه بهره برداری کشاورزی

پروانه بهره برداری مجوزی است که همه واحدهای صنعتی اقدامات لازم شامل تامین زمین تاسیسات و احداث ساختمان را جهت نصب ماشین الات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید بصورت ازمایش را انجام داده اند و چه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده باشند اخذ می کنند.

مراحل صدور پروانه بهره برداری

 1. دارا بودن جواز تاسیس دارای اعتبار
 2. اتمام ساختمان ،تاسیسات و محوطه سازی
 3. نصب ماشین الات و راه اندازی آزمایشی
 4. تامین نیروی انسانی
 5. تولید آزمایشی
 6. تکمیل کردن فرم و ارائه آن به مدیریت صنایع کشاورزی استان
 7. ارائه تصویر مدارک مربوط به انشعاب برق و آب و پایان کار ساختمانی از مراجع زیربط و مدارک لازم دیگر در صورت نیاز
 8. پس از بررسی کردن این موارد کارشناس برای استعلام از ادارات کل محیط زیست،سازمان کار و امور اجتماعی،نظارت بر مواد غذایی یا دامپزشکی،مدیریت کشاورزی شهرستان مربوطه و سایر موارد اقدام مینماید و متقاضی موظف به پیگیری و ارائه جواب استعلامها میباشد.
 9. بازدید کارشناس استان و تکمیل فرم گزارش فنی بازدید و ظرفیت سنجی براساس ۲۸۰ روز کاری و تعداد نوبت کاری فعال و راندمان ۸۰%
 10. تهیه پیش نویس پروانه توسط کارشناس و تایپ
 11. تایید پروانه به ترتیب توسط کارشناس،رئیس اداره صنایع تبدیلی،معاون صنایع و توسعه روستایی و امضای ریاست محترم سازمان.
 12. واریز حق التمبر توسط متقاضی
 13. درج شماره و تاریخ و ارائه پروانه همراه با مشخصات پروانه به متقاضی
 14. ارسال رونوشت پروانه سازمان کار و امور احتمالی،محیط زیست،نظارت بر مواد غذایی یا دامپزشکی،استاندارد و تحقیقات صنعتی،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

پانزده − 1 =