پروانه بهره برداری چاه آب

پروانه بهره برداری مجوزی است که کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم، شامل تامین زمین وتاسیسات و احداث ساختمان ، را برای نصب ماشین آلات خط تولید تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده ، داده می شود.

پرسشنامه پروانه بهره برداری توسط متقاضی تکمیل و پس از ارائه به سازمان صنایع و معادن استان ذیربط،مورد بررسی و ازنظرتکمیل بودن اطلاعات مورد تائید قرار می گیرد.

رونوشت های آن به همراه تصویر پروانه بهره برداری به واحدهای زیر ارسال میشود :

۱دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

۲دفاتر صنایع تخصصی مربوطه

۳اداره کل حفاظت محیط زیست استان – اداره کل کار و امور اجتماعی استان

مراحل مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری از منابع زیرزمینی :

۱– ارائه درخواست و تشکیل پرونده:

اخذ درخواست کتبی از متقاضی و بررسی مقدماتی امکان تأمین آب(ارائه معرفی نامه از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) ، ارائه مدارک مالکیت اراضی و تصاویر مدارک شناسایی برابراصل شده ،تکمیل فرم درخواست شماره ۱ و تعهدنامه ها ،ارائه شراکتنامه و وکالتنامه ثبتی(درصورت داشتن شریک)

انجام استعلامات توسط امور آب منطقه:

استعلام از ادارات و سازمان های ذیربط توسط شرکت و پیگیری برای پاسخ توسط متقاضی

طرح پرونده در کمیته های مدیریت منابع آب:

ابلاغ مصوبه کمیته مدیریت منابع آب به متقاضی

کارشناسایی و بازدید میدانی از اراضی متقاضی:

اخذ هزینه کارشناسی ، تعیین تاریخ بازدید صحرایی با هماهنگی متقاضی ، انجام کارشناسی و تعیین محل چاه و تهیه گزارش و کروکی محل حفرچاه

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (حفر) وصدورموافقت نامه انعقاد قراردادحفاری:

بررسی پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر و ابلاغ نتیجه به متقاضی ، صدور موافقت نامه انعقاد قرارداد حفاری با شرکتهای حفاری مجاز ، ارائه قرارداد حفاری و صدور پروانه حفر

صدور پروانه حفر

صدور پروانه حفر و ارجاع پرونده به منطقه جهت تحویل پروانه حفر به متقاضی

نظارت بر عملیلت حفاری و پمپاژ

نظارت و انجام آزمایش پمپاژ ، تهیه شناسنامه چاه ، تعیین قدرت موتور پمپ با انجام محاسبات لازم

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری(

بررسی پرونده در ستاد و طرح کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها (بهره برداری(

صدور گواهی نصب منصوبات چاه و صدور پروانه بهره برداری

صدرو مجوز نصب منصوبات و کنترل و تائید منصوبات نصب شده روی چاه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

هجده + ده =