چگونگی ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به شرکتی گفته میشود که در آن موسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.مسوولیت شرکا محدود به همان میزان مبلغ اسمی سهام می باشد،مبلغ اسمی در مقابل مبلغ رسمی قرار دارد که عبارتست از ارزش روز هر سهم خریداری شده.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام:

یک طرح اظهارنامه یا اساس نامه که توسط تمامی موسسین امضا شده تهیه شود.

حدود ۲۰ درصد از سرمایه در شرکت و ۳۵ درصد در یکی از بانک ها و به حساب شرکت گذاشته شود.

یک مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شود.

یک اعلامیه پذیره نویسی تهیه شود که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر و در بانک دارنده حساب شرکت در معرض عموم قرار گیرد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام:

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)

دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.

دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده

دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده

تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین

اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل ۳۵% از ۲۰ % سرمایه تعهد شده)

اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار

تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه

مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)

دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.

دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار

دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره

اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)

اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار

برای ثبت شرکت سهامی عام باید حداقل ۲۰% از سرمایه را تعهد کرده و ۳۵% از این مبلغی که تعهد شده است است را به حساب شرکت در شرف تاسیس در بانک سرمایه گذاری کرد و اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که تمام موسسین آن را امضا کرده اند به اداره ثبت شرکت داده و رسید را اخذ کرد.

سپس اداره ثبت شرکت ها بعد از بررسی اظهارنامه و مدارک وضمایم مربوطه و تطبیق مندرجان آن با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند که در این حالت اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسن در جراید آگهی و در بانکی که تعهد سهام نزد آن به عمل آمده است، در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد که می توانند سهام را در مدتی که اعلام شده است خریداری نموده و ورقه تعهد سهام را امضا کنند و وجه تعیین شده را که اعلام شده است را پرداخت نمایند و در آخر رسید دریافت کنند.

این رسید دریافت در دو نسخه تنظیم می گردد که نسخه اول در بانک می ماند و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک، به پذیره نویس تسلیم می شود.

اگر ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا کند، حتما باید سمت و نشانی و هویت کامل خود را در ورقه قید کند که مدارک مربوطه ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد.

امضا کردن ورقه سهم به معنای قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم میباشد و بعد از اینکه مهلت پذیره نویسی تمام شد یا تمدید آن موسسین حداکثر در ظرف یک ماه باید به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و بعد از احراز تعهد صحیح، سرمایه شرکت که حداقل می بایست ۳۵% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند کرد.

مجمع عمومی موسس بعد از رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت و پرداخت کل مبلغ، شورایی برگزار می کنند و اساسنامه شرکت را تصویب می کنند و بعد از آن اولین مدیران شرکت سهامی عام و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب می گردد، که مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به شکل کتبی قبولی خود را اعلام کنند.

در پایان این مرحله شرکت عملا تشکیل شده است و باید اساسنامه شرکت سهامی عام که توسط مجمع عمومی تصویب شده است به همراه صورتجلسه مجمع و اعلامیه کتبی قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و باقی مدارک مورد نیاز، به اداره ثبت شرکت ها داده شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

14 + 8 =