رتبه بندی شرکت پیمانکاری در ساجات

برای رتبه بندی شرکت‌های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای رتبه‌بندی شرکت‌های مشاور علاوه بر نیروی انسانی متخصص و امتیاز کارهای انجام شده امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که تکمیل پرونده مشاوران نسبت به تکمیل پرونده ساجات پیمانکاران جزئیات بیشتری دارد و نیازمند فعالیت تخصصی بیشتری می‌باشد.

گرید بندی پیمانکاران به شرح و توصیف جامع:

 1. برای تمامی و کلیه پیمانکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی ایرانی که صددرصد در سهام موجود سهیم و شریک هستند یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.
 2. برای تمامی و کلیه پیمانکارانی که صددرصد مالکیت آنها در سهام موجود سهیم و شریک هستند و یا سهام آنها متعلق به سازمان، دولت، شهرداری، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی کشور و یا دیگر مؤسسات و نهادهای عمومی و عاما المنعه باشد.
 • تبصره : شرکت و یا موسسه های دولتی که با اجازه ی قانون تشکیل می شوند، نوع دوم محسوب می شوند.

گروه های مشارکتی و سایر پیمانکارانی که مشمول به شرایط یک و دو نباشند، نوع سوم محسوب خواهند شد.

براساس ماده ۳ قانون کشور، رشته های مربوطه جهت انجام گرید بندی پیمانکاران

 • رشته ساختمان

امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه ای از چوب، آجر، سنگ، بتن، فلز و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته آب

کلیه و تمامی امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها، ســدها، مخازن آب و شبـکه های توزیع آب، سـازه هـای هیـدرولیکی و تونلهای آب، سـازه های دریایی و سـاحلی و سـاختمان نیروگـاه آبـی، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیـان، شبــکه های جمع آوری و انتقــال فاضلاب، کانال هـــای انتقـال آب و شبکه های آبیاری و زهکشــی، عملیات ساختمانی، تصفیهخـانه های آب و فاضلاب، و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته راه وترابری

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعـی، عملیات آسفالتی بزرگـراه هـا، راه های ریلی، راه های زیرزمینی، باند فرودگاه، آزاد راه ها، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، سیـستم هـای حمـل و نقل، راهداری و نظایرآن را در بر می گیرد.

 • رشته صنعت و معدن

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به نـســاجی، پوشـاک، چرم، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز، تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی، چوب و شیشه، سلولوزی، اسـتخراج، فـرآوری، ذخیـره، پتروشـیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی، کـارخـانـجات ابزارآلات، مـاشین هـا و تجهیــزات انــدازه گیــری و کنتــرل و تاسیـســات صـنعتی جــانبی، تـولیـــد وسـایل آزمایشــگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، تجهیزات، خطوط انتقـال مـواد در کارخانجـات، به ینـه ســـازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته نیرو

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته تاسیسات و تجهیزات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به خطوط انتقال، شبـکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله، تاسیسـات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال، سیستم هـای خبری و هشدار دهنده، تجهیزات آشپـزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته کاوشهای زمینی

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین، کاوش های غیرمستقیم روی خشکی، حفاری های آبی، هیدروکربوت و تزریق مواد و دفن زباله، کاوش های دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب، فاضلاب، هیدورکربوت ها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته ارتباطات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مخابرات های صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون، و شبکه های ماهواره و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته کشاورزی

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به جنگل داری، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز داری وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایرآن را در بر می گیرد.

 • رشته خدمات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و امثال آن) و امور پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتی و درمانی و هنری و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته مرمت آثار باستانی:

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مرمت آثار باستانی را در بر میگیرد.

 • تبصره: تعریف رشته های جدید، تغییر در حوزە ی تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت میباشد.

عدد یک بیشترین رتبه و عدد پنج کمترین رتبه را در راستای ثبت رتبه بندی شرکت ها و پیمانکاران خواهد داشت. این رتبه را معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری انجام میدهد.

تمامی پیمانکاران براساس استانداردی مرتبط با رتبه، کیفیت و صلاحیت در پیج ردیف طبقه بندی خواهند شد که که بالاترین آنها رتبه یک و پایین ترین آنها رتبه پنج را خواهند داشت.

 • پیمانکاران پایه یک
 • پیمانکاران پایه دو
 • پیمانکاران پایه سه
 • پیمانکاران پایه چهار
 • پیمانکاران پایه پنج

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

پنج + 11 =