شرایط ثبت شرکت واردات و صاردات

با توجه به پیشرفت و توسعه رشته بازرگانی و همچنین گستردگی اقتصادی فعالیت های تجاری لزوم انجام واردات و صادرات برای بهبود فعالیت های تجاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ؛ لذا در صورتی که تمایل به گسترش فعالیت های خود و انجام عملیات واردات و صادرات می باشید لازم است در ابتدای امر به ثبت شرکت با موضوع صادرات و واردات نیازمند می باشید؛ در این مقاله کوشش شده تا در رابطه با این موضوع فعالیت و مراحل تاسیس و ثبت شرکت توضیحاتی هرچند کوتاه ارائه گردد. کارشناسان باتجربه ما شما را در این امر یاری می نمایند در صورت ایجاد هرگونه ابهام و راهنمایی با کارشناسان ثبت پونل در تماس باشید.

وفق ماده ۲ قوانین مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۴ ؛کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه ذیل تقسیم می شوند:

کالای مجاز:

کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالای مشروط:

کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.(مانند واردات دارو که مستلزم اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان می باشد)

کالای ممنوع:

کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام(به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.(مانند مشروبات الکلی)

شرایط و مراحل ثبت شرکت صادرات و واردات به شرح زیر می باشد:

مدارک لازم جهت ثبت شرکت واردات و صادرات عبارت است از:

تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.(۲ نسخه)

صورتجلسه تنظیمی مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.(۲ نسخه)

شرکتنامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن (۲ نسخه)

اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(۲ نسخه)

کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.

اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره.

کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( در صورت وجود تغییر)

ارائه معرفی نامه نمایندگان،چنانچه سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند.

اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها

تایید هیئت مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.

محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها

ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد و اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد،ارائه مستندات مربوطه از طرف کارشناس رسمی ضرورت دارد.

به موجب ماده ۳ قوانین مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۴ مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن« کارت بازرگانی » است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.

در صورت وجود هرگونه ابهام در این رابطه با کارشناسان موسسه پونل در تماس باشید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

چهارده − 7 =