شرایط اخذ رتبه شرکت در سال ۹۷

با توجه به شرایط موجود و نیز تغییراتی در هر موقعیتی احتمال تغییر در شرایط وجود خواهد داشت. بطور مثال برای گرفتن هر مجوزی بایستی یک سری پیش نیاز ها فراهم شود تا بتوانید موفق به دریافت آن مجوز یا مدرک گواهینامه شوید. در مباحث اخذ رتبه و رتبه بندی شرکت یا گرید نیز گاها تغییراتی در روند یا شرایط اخذ رتبه شرکت به وجود می آید که احتمال آن در هر سالی وجود خواهد داشت. چنانچه وحدت رویه یا تغییراتی در شرایط اخذ رتبه شرکت در سال ۹۷ به وجود آید توسط خود سازمان مدیریت برنامه ریزی اعلام خواهد شد و در ثبت نام ساجات و همچنین در سایت ساجات در بخش آیین نامه ها این مطلب عنوان و اعلام خواهد شد. هرگونه تغییرات نیز اگر در شرایط اخذ رتبه شرکت در سال ۹۷ پیش آید در همین سایت نیز به اطلاع شما خواهد رسید.

 • رشته ساختمان

امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه ای از چوب، آجر، سنگ، بتن، فلز و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته آب

کلیه و تمامی امور پیمانکــاری مربــوط بـه بنـدها، ســدها، مخازن آب و شبـکه های توزیع آب، سـازه هـای هیـدرولیکی و تونلهای آب، سـازه های دریایی و سـاحلی و سـاختمان نیروگـاه آبـی، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیـان، شبــکه های جمع آوری و انتقــال فاضلاب، کانال هـــای انتقـال آب و شبکه های آبیاری و زهکشــی، عملیات ساختمانی، تصفیهخـانه های آب و فاضلاب، و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته راه وترابری

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعـی، عملیات آسفالتی بزرگـراه هـا، راه های ریلی، راه های زیرزمینی، باند فرودگاه، آزاد راه ها، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، سیـستم هـای حمـل و نقل، راهداری و نظایرآن را در بر می گیرد.

 • رشته صنعت و معدن

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به نـســاجی، پوشـاک، چرم، تبـدیل مـواد خـام و تولیـد در صـنایع نفـت و گـاز، تاسیسات و تجهیزات صـنایع غـذائی، چوب و شیشه، سلولوزی، اسـتخراج، فـرآوری، ذخیـره، پتروشـیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنــایع سـنگین، معـدنی، صـنایع فلــزی، کـارخـانـجات ابزارآلات، مـاشین هـا و تجهیــزات انــدازه گیــری و کنتــرل و تاسیـســات صـنعتی جــانبی، تـولیـــد وسـایل آزمایشــگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، تجهیزات، خطوط انتقـال مـواد در کارخانجـات، به ینـه ســـازی مصرف انرژی، صنعت حمل و نقل و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته نیرو

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکههای برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص ،سیستم های کنترل برق وابزار دقیق و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته تاسیسات و تجهیزات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به خطوط انتقال، شبـکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان و انتقال زباله، تاسیسـات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال، سیستم هـای خبری و هشدار دهنده، تجهیزات آشپـزخانه و سلف سرویس و رختشوی خانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته کاوشهای زمینی

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین، کاوش های غیرمستقیم روی خشکی، حفاری های آبی، هیدروکربوت و تزریق مواد و دفن زباله، کاوش های دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب، فاضلاب، هیدورکربوت ها و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته ارتباطات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مخابرات های صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بیسیم، رادیو، تلویزیون، و شبکه های ماهواره و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته کشاورزی

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به جنگل داری، درختکاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیز داری وآبخوان داری ،مالچپاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دستکاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن،امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان و نظایرآن را در بر می گیرد.

 • رشته خدمات

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتشنشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا و امثال آن) و امور پیمانکاری مربوط به خدمات بانکداری، بیمه، نگهبانی وحفاظت، گردشگری، امور بهداشتی و درمانی و هنری و امثال آن را در بر می گیرد.

 • رشته مرمت آثار باستانی:

کلیه و تمامی امور پیمانکاری وابسته و مربوط به مرمت آثار باستانی را در بر میگیرد.

 • تبصره: تعریف رشته های جدید، تغییر در حوزە ی تعریف رشته ها و تطبیق زیررشته ها با رشته های اصلی، بر عهدۀ کمیته فنی تشخیص صلاحیت میباشد.

عدد یک بیشترین رتبه و عدد پنج کمترین رتبه را در راستای ثبت رتبه بندی شرکت ها و پیمانکاران خواهد داشت. این رتبه را معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری انجام میدهد.

تمامی پیمانکاران براساس استانداردی مرتبط با رتبه، کیفیت و صلاحیت در پیج ردیف طبقه بندی خواهند شد که که بالاترین آنها رتبه یک و پایین ترین آنها رتبه پنج را خواهند داشت.

 • پیمانکاران پایه یک
 • پیمانکاران پایه دو
 • پیمانکاران پایه سه
 • پیمانکاران پایه چهار
 • پیمانکاران پایه پنج

جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با کلیک برروی عناوین پایین به صفحه مورد نظر بروید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

5 × 5 =